تشریح فعالیت‌های ستاد توسعه فن‌آوری‌ حمل و نقل پیشرفته
تشریح فعالیت‌های ستاد توسعه فن‌آوری‌ حمل و نقل پیشرفته

گفت‌وگوی اختصاصی با احمد بیرانوند، مشاور عالی ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته کشور احمد بیرانوند در گفت‌وگوی اختصاصی با صنعت حمل و نقل در خصوص وظایف این ستاد گفت: ستاد توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته در معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری ایجاد شده است، قبلاً چندین ستاد در این معاونت […]

گفت‌وگوی اختصاصی با احمد بیرانوند، مشاور عالی ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته کشور

احمد بیرانوند در گفت‌وگوی اختصاصی با صنعت حمل و نقل در خصوص وظایف این ستاد گفت: ستاد توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته در معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری ایجاد شده است، قبلاً چندین ستاد در این معاونت بودند که در حوزه‌های دریایی، فضایی و هوایی، ریلی و خودرو فعالیت می‌کردند، اما معاونت علمی به این نتیجه رسید که تشکیلات حمل و نقلی را در کنار یکدیگر سامان‌دهی کند و این حمل و نقل پیشرفته را به دلیل اینکه دارای زیرساخت‌های نزدیکی بودند تجمیع کرده و از هم‌گرایی آنها استفاده کند. زیرا عمدتاً این ستادهایی که در این چند حوزه فعالیت می‌کردند، اکثر زیرساخت‌هایشان مشابه است و می‌توان از سرریز فن‌آوری و صنعت آنها استفاده کرد.

بر همین اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به تشکیل ستاد توسعه ی فناوری حمل و نقل پیشرفته کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی ستاد در مرحله اول شناسایی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها است و اگر ایده‌ی نوینی با قابلیت اجرایی داشته باشند از طرح ایده تا تولید محصول نهایی به آنها کمک کنیم و سپس آنها را به بهره برداران معرفی کنیم.

این پروسه در نهایت منجر به توسعه‌ی این شرکت‌ها می‌شود.

مشروح این مصاحبه را می‌توانید در شماره ۳۶۹ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.