پاسخ به ۹۵ درصد شکایات مردمی در سازمان هواپیمایی کشوری
پاسخ به ۹۵ درصد شکایات مردمی در سازمان هواپیمایی کشوری
صنعت حمل و نقل آنلاین: جدول پایش و میزان شکایات مسافران از عملکرد شرکتهای هواپیمایی داخلی و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی در سامانه حقوق مسافر سازمان هواپیمایی کشوری در اسفند 1399 منتشر شد.

صنعت حمل و نقل آنلاین: جدول پایش و میزان شکایات مسافران از عملکرد شرکتهای هواپیمایی داخلی و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی در سامانه حقوق مسافر سازمان هواپیمایی کشوری در اسفند ۱۳۹۹ منتشر شد.

براساس این گزارش در اسفند ماه جاری در مجموع ۲۶۵ شکایت از شرکت های هواپیمایی و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده که به ۹۵ درصد آنها پاسخ داده شده است که بیشترین شکایات مطرح شده مربوط به تاخیر پرواز وتغییر ساعت پروازهاست.
این گزارش نشان می دهد سهم شرکت های هواپیمایی از شکایات واصله ۲۲۵ مورد و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی ۴۰ مورد گزارش شده است.
مسافران گرامی می‌توانند انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از طریق بخش سامانه حقوق مسافر در پرتال سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس cao.ir مطرح و پیگیری کنند.

فایل_پیوست_۱۴۰۰-۰۱-۱۷

  • منبع خبر : سازمان هواپیمایی کشوری