جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های متولی در ترخیص کالاها از بنادر
جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های متولی در ترخیص کالاها از بنادر
صنعت حمل و نقل آنلاین، محمد جواد عسکری در بازدید از بندر امیرآباد و بررسی وضعیت نهاده‌های کشاورزی و دامی جهت تسهیل فرآیند ترخیص و عرضه به بازارهای مصرف، اظهارداشت: اولویت اصلی کشور تأمین نهاده‌های کشاورزی و دامی جهت برون رفت از بحران است.

صنعت حمل و نقل آنلاین،نایب رییس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تسریع در روند خروج کالاها از بنادر با همکاری دستگاه های ذیربط ضروری است.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین محمد جواد عسکری در بازدید از بندر امیرآباد و بررسی وضعیت نهاده‌های کشاورزی و دامی جهت تسهیل فرآیند ترخیص و عرضه به بازارهای مصرف، اظهارداشت: اولویت اصلی کشور تأمین نهاده‌های کشاورزی و دامی جهت برون رفت از بحران است.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد فرآیند ترخیص و بارگیری نهاده‌های دامی وکشاورزی از زمان ورود به بنادر تا عرضه آن در بازارگاه‌ها تسهیل و تسریع شود.

همکاری دستگاه ها برای خروج کالاها از بنادر

همچنین محمدعلی اصل سعیدی پور؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن برخی دستگاه های متولی در ترخیص کالاها از بنادر، تشریک مساعی دستگاه‌های مسئول، جهت تسریع و تسهیل در روند خروج کالاها از بندرامیرآباد را خواستار شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۶ هزار تن کالا در انبار و سیلوهای بندرامیرآباد، متروکه شده است، از نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس درخواست کرد با ورود و ایجاد هماهنگی در سطح کلان سازمان‌های مربوطه، روند خروج کالا از انبارهای بندرامیرآباد تسهیل و تسریع شود.