پدیدآوران امید پارس، شرکت برگزیده در حوزه اشتغال‌زایی
پدیدآوران امید پارس، شرکت برگزیده در حوزه اشتغال‌زایی

  طی جلسه‌ای که روز دوشنبه مورخ سوم خرداد ماه در محل استانداری هرمزگان و با حضور آقایان رئوفی معاونت محتـرم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و ریاست کمیسیون کارگری استان هرمزگان، ابراهیمی مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و محمدی کرجی‌ران مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برگزار شد، از مدیرعامل […]

 

طی جلسه‌ای که روز دوشنبه مورخ سوم خرداد ماه در محل استانداری هرمزگان و با حضور آقایان رئوفی معاونت محتـرم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و ریاست کمیسیون کارگری استان هرمزگان، ابراهیمی مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و محمدی کرجی‌ران مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برگزار شد، از مدیرعامل و نایب رییس محترم هیئت مدیره شرکت پدیدآوران امید پارس مهندس محمدرضا قائم‌مقامـی و دکتر عبدالهی همچنین دکتر زندیار عضو محتـرم هیئت مدیره شرکت پدیدآوران امید پارس به‌عنوان شرکت برگزیده استان هرمزگان در حـوزه اشتغال‌زایی و اجرای صحیح روابط کار در سال ۱۳۹۹ تقدیـر و تجلیل به عمل آمـد.

💠روابط عمومی شرکت پدیدآوران امید پارس

  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین