امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری
امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری
صنعت حمل و نقل آنلاین: تفاهم‌نامه همکاری میان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری که براساس برنامه ملی آموزش امنیت هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری مصوب فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ تهیه شده است، زمینه را برای همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و"هما" جهت پیاده‌سازی و اجرای این برنامه و در نتيجه استانداردسازی و توسعه و گسترش انواع آموزش‌های عمومی و تخصصی در حوزه امنیت هوانوردی در سطح كشور هموار می‌نماید.

صنعت حمل و نقل آنلاین: تفاهم‌نامه همکاری میان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری که براساس برنامه ملی آموزش امنیت هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری مصوب فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ تهیه شده است، زمینه را برای همکاری سازمان هواپیمایی کشوری و”هما” جهت پیاده‌سازی و اجرای این برنامه و در نتیجه استانداردسازی و توسعه و گسترش انواع آموزش‌های عمومی و تخصصی در حوزه امنیت هوانوردی در سطح کشور هموار می‌نماید.

همچنین براساس این تفاهم‌نامه، مرکز آموزش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” به عنوان مرکز آموزش مورد تایید سازمان با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین زیرساخت‌های آموزشی و کادر آموزشی مجرب و متخصص در پرورش نیروی انسانی سازمان و برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای آموزشی امنیت هوانوردی به‌صورت مشترک با سازمان همکاری می‌نماید.

نامه تفاهم نامه

  • منبع خبر : اداره کل روابط عمومی هما