جمعه, ۱۴ بهمن , ۱۴۰۱
نمایشگاه صنعت حمل و نقل، پل ارتباطی واردکنندگان و صادرکنندگان با شرکت های حمل و نقل 13 دی 1401

نمایشگاه صنعت حمل و نقل، پل ارتباطی واردکنندگان و صادرکنندگان با شرکت های حمل و نقل

صنعت حمل و نقل آنلاین: نمایشگاه صنعت حمل و نقل به عنوان همسو ساز وارد کننده و صادر کننده با شرکت‌های ترانشیپ و حمل و نقل، به عنوان پلی ارتباطی نقش بسزایی را می‌تواند بازی کند.

بازرسی کالا امری‌ست حقیقی و نه تطبیق اسناد و گواهی اسناد 10 آذر 1399

بازرسی کالا امری‌ست حقیقی و نه تطبیق اسناد و گواهی اسناد

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: امر بازرسی بین المللی کالا بررسی کمی و کیفی و حقیقی کالاست و البته وجود کیفیت های لازم در کالا براساس اسناد و تطبیق واقعی آن با کالا خواهد بود. هیچ شرکت بازرسی حق ندارد […]

گواهی بازرسی و مبداء حمل کالا / مدارک لازم جهت صدور گواهی بازرسی 10 آذر 1399

گواهی بازرسی و مبداء حمل کالا / مدارک لازم جهت صدور گواهی بازرسی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: گفته شد که بازرسی بین المللی کالا در کشور مبداء حمل و در حین بارگیری کالا انجام می شود. در شرائط اعتبار کشور مبداء حمل و گاه شهر یا بندر مربوطه ذکر می گردد. سئوالی […]

بازرسی مجدد کالا در مقصد/ بازرسی و مبدا ساخت کالا 10 آذر 1399

بازرسی مجدد کالا در مقصد/ بازرسی و مبدا ساخت کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: قبلا توضیح داده شد بازرسی به معنای خاص معمولا در مبدا حمل کالا در حین بارگیری در کشور مبدا صورت می پذیرد لکن مواردی وجود دارد که به صورت استثنایی بازرسی مجدد کالا در مقصد […]

مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور در امر بازرسی بین المللی کالا 10 آذر 1399

مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور در امر بازرسی بین المللی کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی دستور خریدار یا فروشنده؟ کدام مقدم است؟ صنعت حمل و نقل آنلاین: در این مرحله از مباحث بازرسی بین المللی کالا به این پرسش می رسیم که شرکت بازرسی کننده به دستور چه کسی کالا را بازرسی می نماید؟ نظر […]

هزینه بازرسی کالا در کشور مبدأ حمل / هزینه بازرسی در مقررات اینکوترمز 10 آذر 1399

هزینه بازرسی کالا در کشور مبدأ حمل / هزینه بازرسی در مقررات اینکوترمز

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: فروشنده مباحثاتی در مورد پذیرش هزینه بازرسی در تجارت خارجی وجود داشته است. ممکن است فروشنده امر بازرسی را قبول نماید لکن این به معنای قبول هزینه آن نیست. بنابراین باید به دنبال ضابطه ای […]

 تفاوت بازبینی، و بازرسی کالا / محتوای سند بازرسی کالا 10 آذر 1399

 تفاوت بازبینی، و بازرسی کالا / محتوای سند بازرسی کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: یکی از مفاهیمی که در اینکوترمز ۱۹۸۰ بدان اشاره شده بود مفهوم «بازبینی» بود. در اینکوترمز ۱۹۹۰ که اصلاحیه مقررات فوق است علاوه بر توجه به مفهوم فوق، مفهوم «بازرسی» را نیز اشاره نمود و […]

 محدوده بازرسی بین المللی کالا / اهمیت بازرسی کالا 10 آذر 1399

 محدوده بازرسی بین المللی کالا / اهمیت بازرسی کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی الف- بازرسی از لحاظ محتوی صنعت حمل و نقل آنلاین: محتوای بازرسی حد معینی ندارد بلکه محدوده آن امریست توافقی میان خریدار و فروشنده. مطلق بازرسی و عدم تصریح در قرارداد در مورد حد بازرسی کالا به موارد کیفیت و […]

اصل بی طرفی و قید مجاز / حین بارگیری کالا در مبدأ 10 آذر 1399

اصل بی طرفی و قید مجاز / حین بارگیری کالا در مبدأ

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: اصل بی طرفی مهمترین مشخصه مؤسسات معتبر بین المللی است و به همین دلیل گواهیهای صادره توسط مؤسسات رسمی دولتی کشور فروشنده مشمول بازرسی به معنای خاص نمی گردد. گرچه انگیزه اصلی بازرسی کالا، منافع […]

تعریف قید «کالا» / مؤسسات معتبر بین‌المللی بازرسی کالا 10 آذر 1399

تعریف قید «کالا» / مؤسسات معتبر بین‌المللی بازرسی کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: قید «کالا» در تعریف بدان علت است که موضوع بازرسی بین المللی کالا به معنای خاص کالاست و نقطه مقابل آن خدمات و مواد اولیه ساخت کالاست که معمولا بازرسی آنها شامل و موضوع بازرسی […]