الهام زرقانی شیراز

الهام زرقانی شیراز خبرنگار گروه رسانه‌ای ترابر ” صنعت حمل و نقل آنلاین- ماهنامه صنعت حمل و نقل- ماهنامه سفر و Explore Iran “

به گل نشستن لکوموتیوها

صنعت حمل و نقل آنلاین: بیماری حمل و نقل ریلی درمان نمی‌شود. بیماری اساسی آن است که درآمد و هزینه در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی

Read More »