همایون ذرقانی

نقشی همگرایی؛ برلوح مخدوش جامعه‌ای واگرا

مسعود‌‌مهرابی،‭ ‬صاحب‌‌امتیاز‭ ‬و مدیرمسئول‭ ‬ماهنامه‭ ‬سینمائی‭ ‬فیلم،‭  ‬چه‭ ‬ناباورانه‭ ‬و‭ ‬نابه‌هنگام‭ ‬چشم‭  ‬بر‭ ‬زندگی‭ ‬فروبست‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬بر‭ ‬بالین‭ ‬خاک‭ ‬نهاد‭. ‬نویسنده،‭ ‬مورخ،‭ ‬کاریکاتوریست‌،گرافیست‭ ‬و‭

Read More »
مکانیسم ماشه

ماشه‌ای که چکانده شد

  سخت است برای تدریس رشته‌ای ناگزیر باشید، نخست ثابت کنید، اساسا، موضوع مورد نظر شما در گستره‌ی دانش بشری وجود دارد؛ این حس و

Read More »
بورس

رابطه‌ای سرشار از عشق و نفرت!

قیمت سهام معمولا با تقاضای سرمایه‌گذار، افزایش و کاهش می‌یابد. بیشتر سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌هایی را خریداری می‌کنند که ترازنامه مالی سالم دارند و در بازار

Read More »