لزوم تشکیل میز مشترک بین سازمان بنادر و بخش خصوصی
لزوم تشکیل میز مشترک بین سازمان بنادر و بخش خصوصی
صنعت حمل و نقل آنلاین: رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه اعمال تحریم‌ها شرایط سختی را برای سازمان بنادر و دریانوردی به وجود آورده است، گفت: ضرورت دارد در حوزه دریایی و بندری با دنیا تعامل داشته باشیم.

صنعت حمل و نقل آنلاین: رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه اعمال تحریم‌ها شرایط سختی را برای سازمان بنادر و دریانوردی به وجود آورده است، گفت: ضرورت دارد در حوزه دریایی و بندری با دنیا تعامل داشته باشیم.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، افشین کلاهی با اشاره به اینکه تعامل بخش خصوصی و مجموعه‌های اقتصادی به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی در اقتصاد ایران بسیار اثرگذار است، بیان کرد: واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی در تمامی حوزه‌های اقتصادی بایستی روی ریل اصلی خود قرار گیرد و فعالان اقتصادی بتوانند از این پنجره فرصت به خوبی استفاده کرده و اقتصاد پویاتری را برای کشور به ارمغان آورند.

مشکلات در  حوزه های مختلف حتی بخش بندری و دریایی را نبایستی صرفا به دولت و حاکمیت مرتبط دانست، بلکه در برخی موارد ضعف از بخش خصوصی است که نتوانسته آنچنان که باید و شاید قدرتمند ظاهر شود و امکانات را به خوبی جذب کند.

 فرصت بسیار خوبی در حوزه دریایی و بندری برای بخش خصوصی وجود دارد و با توجه به اینکه پروژه‌های این حوزه بزرگ هستند ضرورت دارد، بخش خصوصی برای تحقق آن‌ها قدرتمند ظاهر شود.

شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند به خوبی فناوری و نوآوری را حوزه دریایی و بندری منتقل کنند، این اتفاق برای اقتصاد ایران نوید بخش است چرا که می‌توان به خوبی از ظرفیت بخش خصوصی در بخش کسب و کارهای دانش بنیان در حوزه دریایی و بندری بهره برد.

کلاهی بر لزوم تشکیل میز مشترک بین بخش خصوصی و سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد و گفت: این اتفاق موجب خواهد شد تا توانایی‌های بخش خصوصی ارائه، خواسته‌های دو طرف عنوان و به فهم مشترکی از سوی بخش خصوصی و سازمان بنادر و دریانوردی رسید.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی انتظار رونق بیشتر حوزه دریایی و بندری اشتباه است چراکه تحریم‌ها شرایط بسیار سختی را رقم زده است.

رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ضروری است در حوزه دریایی و بندری با دنیا تعامل داشته باشیم چرا که این مسئله موجب خواهد شد تا شاهد رونق در این بخش باشیم و همچنین پای سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی