ضرورت توجه دولت به هواپیمایی ملی کشور
ضرورت توجه دولت به هواپیمایی ملی کشور
صنعت حمل و نقل آنلاین:جلسه مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس صندوق بازنشستگی "هما" با دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضایی صمیمی، با هدف پیگیری مسائل "هما" برگزار شد.

صنعت حمل و نقل آنلاین:جلسه مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس صندوق بازنشستگی “هما” با دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضایی صمیمی، با هدف پیگیری مسائل “هما” برگزار شد.

در این جلسه کاپیتان علیرضا برخور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” با بیان ضرورت توجه دولت به هواپیمایی ملی کشور بر مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد.

کاپیتان برخور با تشریح آخرین وضعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، به مشکلات ناشی از فشار نقدینگی، عدم امکان تامین مناسب قطعات موردنیاز، هزینه‌های سنگین ناشی از بدهی‌های انباشته سنوات کارکنان و نارضایتی به حق بازنشستگان “هما” از معاون رئیس‌جمهور تقاضای نگاه ویژه به این موضوعات نمود.

در ادامه این جلسه دکتر افقهی مشاور عالی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی “هما” با تشریح آخرین وضعیت موجود، درخواست‌های فوری شرکت را برای حل مشکلات را برشمرد و با تاکید بر ضرورت جبران دولت در قبال مصوبات متعدد پروازهای تکلیفی و نرخ‌های ترجیحی ابلاغی، از معاون رئیس‌جمهور برای پرداخت‌های فوری ماه پایانی سال بازنشستگان محترم و استفاده از ظرفیت‌های تبصره‌های بودجه عمومی دولت درخواست توجه ویژه نمود.

در ادامه دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تبریک پنجم اسفندماه سالگرد تاسیس “هما”، ابراز امیدواری کرد در هفته آتی با برگزاری جلسات کارشناسی و تدوین راهکارهای قانونی، در حد توان بتواند بخشی از درخواست‌های صورت گرفته، انجام شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی هواپیمایی هما