رشد۲۱۷ درصدی بیمه رازی در چهارماهه سال جاری
رشد۲۱۷ درصدی بیمه رازی در چهارماهه سال جاری
صنعت حمل و نقل آنلاین: در چهارماهه سال جاری بیمه رازی در رشته بیمه عمر حدود 217 درصد رشد داشته اما دیگر شرکت‌ها و در مجموع صنعت بیمه حدود 48 درصد رشد داشتند.

صنعت حمل و نقل آنلاین: در چهارماهه سال جاری بیمه رازی در رشته بیمه عمر حدود ۲۱۷ درصد رشد داشته اما دیگر شرکت‌ها و در مجموع صنعت بیمه حدود ۴۸ درصد رشد داشتند.

به گزارش خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین، در حقیقت رشد ۲۱۷ درصدی در بیمه عمر سبب افزایش درآمدزایی شده است و بر همین اساس در خردادماه امسال شرکت حدود سه هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال سود از فروش ۵هزار میلیارد حق بیمه شناسایی کرد.

همچنین بیمه رازی در رشته مسئولیت رشدی ۸۱۹ درصد داشت در حالی‌که میانگین صنعت ۸۰درصد بود.

علاوه بر این در رشته باربری نیز این شرکت ۳۲۰ درصد رشد را تجربه کرده است در حالی که صنعت تنها ۸۸ درصد رشد داشت.

همین وضعیت در رشته‌های حوادث و هواپیما و کشتی نیز تکرار شد چرا که در این رشته‌ها به ترتیب بیمه رازی رشدی ۱۰۰۳ درصدی، ۷۱۵ درصد و ۱۴۰ درصدی را تجربه کرده است در حالی‌که کل صنعت بیمه در این رشته‌ها به ترتیب ۵۴ درصد، ۴۷ درصد و ۱۱۳۲ درصد را تجربه کرده است.

  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین