دردستور کار سازمان بنادر؛ توسعه پایدار و راهبردی سواحل، بنادر و‌ جزایر کشور
دردستور کار سازمان بنادر؛ توسعه پایدار و راهبردی سواحل، بنادر و‌ جزایر کشور
صنعت حمل و نقل آنلاین: عضو هیأت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: توسعه پایدار و راهبردی سواحل، بنادر و‌ جزایر کشور به عنوان اولویت اصلی و ویژه، در دستور کار این سازمان قرار دارد.

محمدرضا اله یار معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی توسعه سواحل کشور سازمان بنادر و دریانوردی

 

صنعت حمل و نقل آنلاین: عضو هیأت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: توسعه پایدار و راهبردی سواحل، بنادر و‌ جزایر کشور به عنوان اولویت اصلی و ویژه، در دستور کار این سازمان قرار دارد.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، محمدرضا اله یار با اشاره به فرآیند توسعه بندر بوشهر تا سال ۱۴۰۴، گفت: با توجه به ظرفیت های بسیار زیاد سواحل استان بوشهر و ۹۳۷ کیلومتر مرز ساحلی با سواحل خلیج فارس، توسعه متوازن و پایدار این مناطق ضروری است و برنامه ریزی مدونی برای توسعه سواحل کشور به ویژه سواحل استان بوشهر با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور مدنظر قرار گرفته است.

 

تهیه برنامه بلندمدت برای استفاده از ظرفیت‌های دریا

 

وی افزود: در زمینه توسعه سواحل، با توجه به طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور به عنوان یک سند بالا دستی، سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد که نسبت به تدقیق این طرح و آوردن آن در مقیاس استانی اقدام کند که در این راستا بعد از استان هرمزگان، دومین استانی که طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی آن تدقیق و تهیه شد، استان بوشهر بود که تمامی شهرستان های ساحلی آن را شامل می شود.

 

معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این طرح، تهیه برنامه بلندمدت برای استفاده از ظرفیت های دریا است که برای هر شهر، برنامه اجرایی پیش بینی شده است.

 

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه مطالعات مربوطه نهایی شده است و در حال طی کردن مسیر در شورای برنامه ریزی استان است، گفت: امید داریم هر چه سریع تر از سوی شورای برنامه ریزی استان ابلاغ و به عنوان یک سند بالادستی توسعه سواحل استان به کار گرفته شود.

 

اله یار، افزود: این مطالعات گسترده و با نگاه بلندمدت است که  در آن جنبه های مختلف زیست محیطی، پدیده های دریایی، ظرفیت های تجاری، ظرفیت های گردشگری و مسافری دریایی، پدافند غیرعامل، مسائل سیاسی و امنیتی دیده شده است.

 

طرح‌های جامع و توسعه‌ای بنادر استان بوشهر

 

وی در خصوص توسعه بنادر اصلی و فرعی استان بوشهر، خاطرنشان کرد: در راستای توسعه بنادر اصلی و فرعی استان بوشهر، بندر بوشهر به عنوان بندر اصلی و ۱۰ بندرتجاری آن به عنوان بنادر فرعی طرح های توسعه ای پیش بینی شده اند که در قالب طرح جامع بنادر بازرگانی، توسعه بندر بوشهر تا افق ۱۴۰۴ و توسعه بنادر فرعی آن نیز طی سه گام در ۱۵ سال مدنظر قرار می گیرند.

 

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: گام اول استقرار طرح های جامع و طرح های ساماندهی جامع بنادر اصلی و فرعی آغاز شده است و عملا برخی پروژه های اجرایی شروع و یا در حال مطالعه اجرایی می باشد. توسعه بنادر فرعی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه دریامحور ایفا نماید چرا که با توسعه آنها از یک طرف به رشد و شکوفایی مناطق همجوار کمک می شود و از سویی می توانند در پشتیبانی بنادر اصلی نقش مهمی در حمل و نقل شبکه ای ایفا نمایند

 

طرح ویژه جزایر جنوبی کشور

 

اله یار افزود: یکی دیگر از موارد توسعه ای دریا محور، طرح های جامع و راهبردی توسعه جزایر است که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین کارگروه ساماندهی سواحل و بنادر و جزایر کشور، سازمان بنادر و دریانوردی ماموریت پیدا کرده است که توسعه راهبردی جزایر کشور را انجام دهد و در استان بوشهر نیز ۱۴ جزیره را شامل می شود و امید داریم با اتمام فاز مطالعاتی آن تا پایان سال جاری، شاهد تصویب  در مرجع ذی ربط به عنوان سند بالادستی و یکپارچه  برای اولین بار در این حوزه  باشیم.

 

  • منبع خبر : سازمان بنادرودریانوردی