انتقال صنایع آب بر به پسکرانه‌های بنادر ضرورت دارد
انتقال صنایع آب بر به پسکرانه‌های بنادر ضرورت دارد
صنعت حمل و نقل آنلاین: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه انتقال صنایع آب‌بر به پسکرانه‌های بندری به ویژه جنوب کشور، یک ضرورت است، گفت: مجلس و دولت نسبت به جانمایی مناسب صنایع‌ آب‌‌بر و هزینه‌بر ورود کنند.

صنعت حمل و نقل آنلاین: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه انتقال صنایع آب‌بر به پسکرانه‌های بندری به ویژه جنوب کشور، یک ضرورت است، گفت: مجلس و دولت نسبت به جانمایی مناسب صنایع‌ آب‌‌بر و هزینه‌بر ورود کنند.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، اله‌وردی دهقانی، در رابطه با مزایای انتقال صنایع بزرگ یا گسترش فازهای توسعه‌ای صنایع، همچون فولاد در پسکرانه بنادر، اظهار داشت: یکی از اصول اولیه سرمایه‌گذاری، جانمایی مناسب برای فعالیت اقتصادی است و در کنار آن تامین زیرساخت‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه داشت.

وی ادامه داد: تامین مواد اولیه، دسترسی به بازارهای جهانی و داخلی، قیمت تمام شده محصول، توان رقابتی و وجود آب کافی از مهم‌ترین مسائل برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است که باید از سوی دولت و بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد.

با جانمایی درست صنایع مانع از هزینه مضاعف شویم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه برخی صنایع آب بر در کشور، در مناطقی ایجاد شده‌اند که با مشکل کم آبی مواجه هستیم و در این راستا نیاز شرب کشور دیده نشده است، عنوان کرد: به طور حتم در آینده باید بر اساس هزینه فایده برای تمامی استان‌های کشور، فعالیت‌های اقتصادی خود را مدنظر قرار دهیم و باید صنایع را در مناطقی ایجاد کنیم که از نظر زیرساخت، تامین آب و انرژی از شرایط مطلوبی برخوردار است و اینگونه با جانمایی مناسب مانع از هزینه مضاعف به کشور و بخشی از تولید و محیط زیست شویم.

دهقانی در رابطه با اینکه انتقال صنایع آب بر به نوارساحلی کشور یک ضرورت است و خلیج فارس و دریای آب ظرفیت بسیار مناسبی است تا از آن به بهترین شکل در راستای فعالیت‌های صنعتی و تولیدی استفاده کنیم، اظهار داشت: پسکرانه بنادر با توجه به امکانات موجود، بهترین فرصت برای فعالیت در بخش‌های مختلف از جمله پتروشیمی، نفت و گاز، صنایع آب بر و…است و با توجه به نزدیکی آن به دریا می‌توانیم تولید و صادرات به بازارهای هدف را در دستور کار قرار دهیم.

اجرای مناسب آمایش سرزمین

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید نسبت به انتقال صنایع آب بر به نوار ساحلی ورود کند، تأکیدکرد: مجلس با توجه به ظرفیت قانون‌گذاری و دولت با توجه به توان اجرایی خود باید نسبت به اینکه ایجاد صنایع آب بر و هزینه بر در مناطقی که شرایط مناسبی از نظر زیرساختی، محیط زیستی و آبی ندارند، جلوگیری کنند.

دهقانی گفت: باید با آمایش سرزمینی مناسب و لحاظ کردن شرایط اقلیمی نسبت به فعالیت صنایع اقدام کرد.