انتصاب رییس مرکز مریریت حمل و نقل و سوخت
انتصاب رییس مرکز مریریت حمل و نقل و سوخت
صنعت حمل و نقل آنلاین: مراسم تکریم و معارفه رییس مرکز مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور با حضور دکتر تیموری معاون برنامه ریزی برگزار شد.

صنعت حمل و نقل آنلاین: مراسم تکریم و معارفه رییس مرکز مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور با حضور دکتر تیموری معاون برنامه ریزی برگزار شد.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین در این مراسم ضمن تکریم خدمات محسن صادقی رییس سابق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مهدی دهاقین به عنوان رییس جدید این مرکز معرفی شد.

  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین