الزام رسیدگی به وظایف و نقش شرکت‌ها و تعاونی‌های بازنشستگان دستگاه‌های دولتی
الزام رسیدگی به وظایف و نقش شرکت‌ها و تعاونی‌های بازنشستگان دستگاه‌های دولتی
خلاصه و مفید به عرض می‌رسانم، لطفا در راستای شناسایی و رفع چالش‌ها و مشکلات صنعت دریایی کشور به نقش و وظیفه شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که بازنشستگان دستگاه‌های دولتی در آنها سهام دارند.

جناب آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم

با سلام

خلاصه و مفید به عرض می‌رسانم، لطفا در راستای شناسایی و رفع چالش‌ها و مشکلات صنعت دریایی کشور به نقش و وظیفه شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که بازنشستگان دستگاه‌های دولتی در آنها سهام دارند و تعدادی از این بازنشستگان، تا قبل از بازنشستگی سمت‌های مدیریتی در آن دستگاه دولتی را داشتند و اکنون مدیرعامل یا عضو هیات مدیره این شرکت‌ها یا تعاونی‌ها می‌باشند و به نوعی در حال حاضر در نقش پیمانکار یا طرف قرارداد آن دستگاه دولتی مشغول فعالیت هستند و نیز عملکرد مالی، اقتصادی، حقوقی و فنی این شرکت‌ها هم توجه ویژه‌ای داشته باشید.

مشخص نمودن میزان اثرگذاری و سهم عوامل داخلی (سیاست‌ها و رویه‌های این شرکت‌ها) و خارجی (تحریم‌های ظالمانه بر علیه کشور) بر عملکرد این شرکت‌ها و نیز واکاوی دقیق عملکرد ۱۵ سال گذشته این شرکت‌ها در بخش‌های ذکر شده در پارگراف پیشین، به جنابعالی و مشاورین مربوطه کمک خواهد نمود تا برای پیشرفت صنعت دریایی کشور بر اساس واقعیت‌های موجود هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نمایید.

با تشکر

رضا محمد علی بیگی

۵ مرداد ماه ۱۴۰۰