اتمام مرمت سطوح پروازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
اتمام مرمت سطوح پروازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
صنعت حمل و نقل آنلاین: عملیات اصلاح استریپ‌ها و ترمیم سطوح پروازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) هم اکنون در حال اجرا است و تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به سرانجام می‌رسد.

صنعت حمل و نقل آنلاین: عملیات اصلاح استریپ‌ها و ترمیم سطوح پروازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) هم اکنون در حال اجرا است و تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به سرانجام می‌رسد.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین این پروژه در راستای حفظ استانداردها و ارتقای کیفیت عملیات پروازی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) آغاز و در حال انجام است.

پروژه اصلاح استریپ باندها همراه با بهسازی سطوح پروازی پس از گذشت حدود پنج سال از آخرین مرمت سازی، با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجرا می‌شود.

به نقل از روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، این پروژه از اواخر سال گذشته شروع شد و تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مطابق با برنامه زمان‌بندی از پیش تعیین شده توسط پیمانکار به پایان خواهد رسید.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)