کاهش ۴۵۰ هزار اتومبیل ورودی تهران تنها با توسعه شبکه ریلی ممکن است

ورامین-وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد ورود و خروج خودرو به تهران، ۴۵۰ هزار وسیله نقلیه در روز بوده که این تعداد، اثرات مخرب زیست محیطی به همراه خواهد داشت.

عباس آخوندی پیش از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح فاز نخست پل امام رضا(ع) در ورامین در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به تلاش دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی اظهار داشت: توسعه حمل و نقل ریلی با جدیت از سوی دولت دنبال می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برکات و دستاوردهای توسعه حمل و نقل ریلی برای شهرستان های استان تهران و پایتخت افزود: توسعه حمل و نقل ریلی موجب کاهش آلودگی هوا برای شهرستان های استان تهران و پایتخت خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت کنترل آلودگی هوای پایتخت ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده، تعداد ورود و خروج خودرو به تهران، ۴۵۰ هزار وسیله نقلیه در روز بوده که این تعداد، اثرات مخرب زیست محیطی را به همراه خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این نکته که اجرای قطار حومه ای تهران-گرمسار با جدیت دنبال خواهد شد، بیان داشت: احداث پروژه قطار حومه ای تهران-گرمسار با جدیت دنبال شده و این امر می تواند حجم تردد در شهرستان هایی نظیر ورامین که در طول روز بیش از ۷۵ هزار تردد بوده را بر روی ریل منتقل کند  طبق زمان بندی تعیین شده مسیر سه این پروژه طی یک ماه آینده آماده بهره برداری می شود.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ورود واگن های جدید به سیستم حمل و نقل ریلی گفت: در حال مذاکره و انعقاد قرارداد برای ورود واگن های جدید به سیستم حمل و نقل ریلی کشور هستیم و این موضوع را ضروری می دانیم

کاهش ۴۵۰ هزار اتومبیل ورودی تهران تنها با توسعه شبکه ریلی ممکن است

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ