الهام زرقانی شیراز

الهام زرقانی شیراز

الهام زرقانی شیراز خبرنگار گروه رسانه‌ای ترابر " صنعت حمل و نقل آنلاین- ماهنامه صنعت حمل و نقل- ماهنامه سفر و Explore Iran "

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن افزایش یافت

صنعت حمل و نقل آنلاین: معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به تشریح اقدامات وزارتخانه در بخش مسکن و ساختمان پرداخت که این گزارش نشان می‌دهد سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۸ به طور میانگین به ۵/۶ درصد رسید.

سهم بخش مسکن از اقتصادی کلان در یک دهه اخیر

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی ضمن ارایه وضعیت موجود در بخش مسکن و ساختمان، به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی پرداخت.

به نقل از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سهم بخش مسکن از اقتصادی کلان در یک دهه اخیر بررسی شده است که این بررسی ها حاکی از آن است که سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود ۶درصد، از تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳۰ درصد، از اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲درصد و از تسهیلات بانکی اعطایی حدود ۱۱ درصد است که این رقم برای سال ۹۹ حدود ۶ درصد محاسبه شده است. همچنین سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری مسکن ۰/۵ تا ۳ درصد ثبت شد این درحالی است که سهم مسکن از بودجه خانوار حدود ۳۳ درصد اعلام شده است.

همچنین بررسی‌های بانک مرکزی که سهم ارزش افزوده بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی را در میانگین ۵ سال منتهی به سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد سهم خدمات مستغلات از تولید ناخالص داخلی ۱۳/۶ درصد، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی ۵/۶ درصد، و سایر بخش‌های اقتصاد ۸۰/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را داشته است.

همچنین در این بررسی، خدمات دلالان مستغلات یک درصد، خدمات واحدهای غیر مسکونی  ۶ درصد، خدمات واحدهای مسکونی روستایی ۶ درصد، خدمات واحدهای مسکونی شهری (اجاره واقعی و احتسابی)۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است.

در عین حال، در ۵ سال منتهی به سال ۹۸ به طور میانگین ساختمان‌های عمومی ۲۵ درصد،ساختمان‌های خصوصی روستایی۳ درصد و ساختمان‌های خصوصی شهری ۷۲ درصد ارزش افزوده ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.

اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن

گزارش ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید تمامی مناطق شهری کشور را به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نیز مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده که بخش خصوصی ۴۸ درصد در بخش ساختمان‌های جدید مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. این روند طی سال‌های بعد و با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، رو به کاهش نهاد.

مجددا در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مثبت شد و روند افزایشی یافت و از منفی ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به۵/۹ درصد درسال ۱۳۹۱ رسید. درسال ۱۹۶ نیز این رقم ۹/۷ درصد و در شش ماه سال ۱۳۹۹ با اجرای مجموعه سیاست‌هایی از جمله اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن این رقم به۱۸/۷ درصد رسید.

افزایش 20 و 30 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی

رشد سرمایه گذاری در ساختمان‌های بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری به قیمت ثابت بر اساس گزارش ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که اگرچه در طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ وضعیت مناسبی نداشته است.

اما در سال‌های ۱۳۹۶تا ۱۳۹۹ رشد داشته است به نحوی که در شش ماه سال ۱۳۹۹ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های  جدید تهران درحدود ۲۰ درصد و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های  جدید سایر مناطق شهری بیش از ۳۰ درصد شده است.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن افزایش یافت

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ

حمل و نقل بین‌المللی چیست؟

در دنیای امروز، حمل و نقل بین المللی جزء ضروری هر تجارتی محسوب می‌شود. لجستیک و حمل و نقل، کسب‌وکارها را قادر می‌سازد تا به

بهترین شرکت باربری تهران

صنعت حمل و نقل آنلاین: بهترین باربری تهران برای ارائه خدمات کامل و با کیفیت به مشتریان خود، باید تمامی دغدغه‌های آنها را در نظر