ترکیش ایرویز؛ بزرگ‌ترین شرکت خدمات پرواز و خدمات مسافر را تشکیل داد

صنعت حمل و نقل آنلاین: 

THY (شرکت ترک هاوا، یول لاری) ـ یا ترکیش ایرلاین برای تامین نیازهای تدارکاتی و خدمات مسافر و در جهت خودکفایی و حذف وابستگی به شرکت‌های خدماتی نظافت و سرویس‌های داخلی هواپیماها و امنیت پروازها یعنی محافظان  امنیت پرواز و مدیریت تاسیسات وابسته به شرکت ترکیش‌ایرویز و خدمات فرودگاهی (زمینی) و خدمات پروازی و شرکت خدماتی همه‌جانبه فرودگاهی و پرواز را تاسیس کرد.

این موسسه پشتیبان فرآیندهای عملیات و خدمات سازمانی همه‌جانبه فرودگاهی برای تمامی هواپیماهای کارگو و مسافری اعم از پروازهای داخلی و خارجی خواهد بود. موضوع شرکت پشتیبان ترکیش‌ایرویز، عملیاتی کردن همه خدمات پرواز اعم از زمینی، هوائی (خدمات ناوگان ایرویز در تمامی خطوط داخلی در فرودگاه‌های ترکیه و هم‌چنین بیرون از مرزها (خطوط بین‌المللی) است. این شرکت جایگزین تمامی شرکت‌های خدماتی سرویس‌دهنده و پیمانکاران خدمات فنی، مدیریت تاسیسات و خدمات مسافری خواهد شد که با نام بین‌المللی THY support services inc شناخته می‌شود.

هم اکنون ترکیش ایرویز (ترکیش ایرلاین) دارای 400 هواپیمای مسافری کوچک و بزرگ و 20 هواپیمای باری (کارگو) است. این شرکت از نظر کمیت یعنی تعداد هواپیما اعم از باری و مسافری و هم‌چنین کیفیت هواپیما که اغلب نو و از نوع بوئینگ است، از بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین شرکت‌های هواپیمایی جهان است.

تعداد کارکنان اعم از خدمه پرواز و سرویس کارکنان اداری بیش از 22000 نفر است که با توجه به تعداد توریست واردی به ترکیه در حال گسترش است.

دکتر سیدجلال ابراهیمی

مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه

ترکیش ایرویز؛ بزرگ‌ترین شرکت خدمات پرواز و خدمات مسافر را تشکیل داد

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ