الهام زرقانی شیراز

الهام زرقانی شیراز

الهام زرقانی شیراز خبرنگار گروه رسانه‌ای ترابر " صنعت حمل و نقل آنلاین- ماهنامه صنعت حمل و نقل- ماهنامه سفر و Explore Iran "

انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

صنعت حمل و نقل آنلاین: تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران شمال) و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با هدف بهره مندی از خدمات آموزشی تخصصی مورد نیاز حوزه کسب وکار در بخش های خدمات بندری، دریایی و سایر ریزبخش های لجستیکی منعقد شد.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه، استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های علمی و پژوهشی طرفین می باشد.

 

گفت و گو با دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

از اهداف انجمن؛ ایجاد تعامل حداکثری میان بخش خصوصی و دولت

برخی از مهمترین بندهای موضوع تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال) و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به شرح ذیل می باشد:

  • برگزاری رویدادهای مشترک در سطح منطقه ای و ملی
  • معرفی خدمات انجمن به سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
  • انجام کار تحقیقاتی مشترک در راستای تولید محصولات جدید در حوزه های مختلف

قابل ذکر است این تفاهم نامه به منظور ارتباط فیمابین دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی برای ارتقاء کمی و کیفی اهداف و برنامه های مشترک، بین دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران شمال) و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران منعقد گردیده است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ