افزایش قیمت بلیت هواپیما در آبان ماه با ظرفیت ۶۰ درصد!
افزایش قیمت بلیت هواپیما در آبان ماه با ظرفیت ۶۰ درصد!
به گزارش خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین: مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمای از افزایش نرخ بلیت هواپیما از آبان ماه در تمامی مسیرها با ظرفیت 60 درصد خبر داد

به گزارش خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین: مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمای از افزایش نرخ بلیت هواپیما از آبان ماه در تمامی مسیرها با ظرفیت ۶۰ درصد خبر داد.
وی در ادامه بیان کرد: به احتمال بسیار زیاد از ابتدای آبان ماه پروازها تنها با ۶۰ درصد ظرفیت انجام خواهد شد.

تأکید ستاد ملی مبارزه با کرونا

سامانی با اشاره به تاکید ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار کرد: با توجه به تأکیدی که ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد به احتمال بسیار زیاد، از ابتدای آبان ماه ایرلاین ها ناچار خواهند بود تنها از ۶۰ درصد ظرفیت خود در پروازها استفاده کنند.

ایرلاین ها نمی توانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند

وی با تاکید بر این نکته که ایرلاین ها نمی توانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند گفت: طبیعتا به دلیل اینکه ایرلاین ها نمی‌توانند از تمام ظرفیت خود در پروازها استفاده کنند، قطعا شاهد افزایش قیمت نرخ بلیت هواپیما در تمامی مسیرها خواهیم بود.

انجام ظرفیت پروازها با ۶۰ درصد

سامانی با اشاره به نامشخص بودن مبنای انجام ظرفیت پروازها با ۶۰ درصد تصریح کرد:  برای خود ما نیز مشخص و روشن نیست که بر چه اساس و مبنایی ظرفیت ۶۰ درصد تعیین شده است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: حتی یاتا و ایکائو نیز چنین دستورالعملی را الزام نکرده است.

اما در راستای اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا الزام‌آور است و ما ملزم به رعایت آن هستیم از آن تمکین خواهیم کرد.

طبعا رعایت این موضوع و با توجه به اینکه شاهد افزایش نرخ ارز بالای ۲۷ هزار تومان هستیم تأثیر خود را روی نرخ بلیت هواپیما خواهد داشت.

  • نویسنده : الهام زرقانی
  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین