۹۰۰ هزار تن صادرات غیرنفتی در حوزه مصالح ساختمانی و مواد معدنی
۹۰۰ هزار تن صادرات غیرنفتی در حوزه مصالح ساختمانی و مواد معدنی
صنعت حمل و نقل آنلاین: محمد شکیبی نسب درباره روند عملیات تخلیه و بارگیری بنادر بوشهر، اظهار داشت: با وجود حمله سایبری؛ تشریفات بندری و گمرگی کالا در بخش صادرات و واردات بدون هیچگونه وقفه‌ای در حال انجام است و خدمات مورد نیاز تجار و بازرگان طبق روال عادی در حال انجام است
صنعت حمل و نقل آنلاین: محمد شکیبی نسب درباره روند عملیات تخلیه و بارگیری بنادر بوشهر، اظهار داشت: با وجود حمله سایبری؛ تشریفات بندری و گمرگی کالا در بخش صادرات و واردات بدون هیچگونه وقفه‌ای در حال انجام است و خدمات مورد نیاز تجار و بازرگان طبق روال عادی در حال انجام است.

۹۰۰ هزار تن آن صادرات غیرنفتی

وی گفت: از مجموع یک میلیون ۳۵۰ هزار تن تخلیه و بارگیری در بنادر بوشهر ۹۰۰ هزار تن آن صادرات غیرنفتی بوده که عمده آن در حوزه مصالح ساختمانی و مواد معدنی است.

میزان تخلیه و بارگیری تا پایان سال

معاون بندری اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر اظهار کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تن عملیات تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر صورت گیرد.
  • منبع خبر : سازمان بنادرودریانوردی