گام تکمیلی راه‌آهن؛ تولید واگن مسافری و لکوموتیو در سال جدید

صنعت حمل و نقل آنلاین: وزیر راه و شهرسازی گفت: راه‌آهن جزو نادر مؤسسات دولتی بود که در سال ۱۳۹۹ توانست برای تمام مسائل و دغدغه‌هایش با استفاده از الگوی رفتاری مدیریتی در مرکز جهادی پیشرفته راه‌آهن راه‌حل پیدا کند.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ضمن برشمردن برخی از اقدامات جهادی انجام شده در شرکت راه‌آهن در سال گذشته، اظهار کرد: در راه‌آهن با ایجاد مرکز جهادی پیشرفته، سعی شد با احصای مسائلی که در راه‌آهن وجود دارد و باهدف تحقق و دگرگونی برای ایجاد ایمنی و بهره‌وری در آن، مشکلات و اولویت‌ها شناسایی شوند.

وی گفت: در این مرکز جهادی، جوانان تحصیل کرده با نشاط و پرانگیزه در کنار بازنشستگان خبره شرکت راه‌آهن و شرکت‌های دانش‌بنیان با شعار “ایران روی ریل به‌سوی آینده” گردهم آمدند و در همین راستا “سه‌شنبه‌های ریلی‌ با طعم فناوری” در این مرکز راه اندازی شد.

 وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: هر سه‌شنبه تعدادی از این جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائلی که در راه‌آهن احصاء می‌شود، پیشنهادهای فناورانه خودشان را ارائه می‌کنند.

 وی تصریح کرد: راه‌آهن جزو نادر مؤسسات دولتی بود که در سال ۱۳۹۹ توانست برای تمام مسائل و دغدغه‌هایش با استفاده از الگوی رفتاری مدیریتی در مرکز جهادی پیشرفته راه‌آهن، راه‌حل پیدا کند و خیلی از موارد را به قرارداد یا به حصول برساند.

 اسلامی تأکید کرد: مهم‌ترین رویداد در سال گذشته تولید واگن باری توسط راه‌آهن بود که جشن خودکفایی آن نیز برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از این به بعد تمامی اجزای واگن باری از سوی تولیدکنندگان ایرانی تولید خواهد شد و گام تکمیلی آن، تولید واگن مسافری و بعد هم لوکوموتیو است.

گام تکمیلی راه‌آهن؛ تولید واگن مسافری و لکوموتیو در سال جدید

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ