نخستین محموله واکسن روسی کرونا به ایران رسید
نخستین محموله واکسن روسی کرونا به ایران رسید
صنعت حمل و نقل آنلاین: اولین محموله حاوی واکسن روسی کرونا از فرودگاه شهر مسکو توسط هواپیمای ماهان پرواز و دقایقی پیش در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست. 

صنعت حمل و نقل آنلاین: اولین محموله حاوی واکسن روسی کرونا از فرودگاه شهر مسکو توسط هواپیمای ماهان پرواز و دقایقی پیش در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست. 

محموله حاوی ویروس کرونا تحویل مسئولان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خواهد شد.

فیلم خروج محموله واکسن روسی کرونا از هواپیمای ماهان

 

  • نویسنده : الهام زرقانی
  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین