مسیر سخت‌گذر کارآفرینی

ارزش‌آفرینان‭ ‬و‭ ‬کارآفرینان‭ ‬در‭ ‬دست‌یابی‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬همیشه‭ ‬راهی‭ ‬خواهند‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬نیافتند،‭ ‬مسیری‭ ‬جدید‭ ‬می‌سازند‭. ‬موفقیت،‭ ‬آن‭ ‬سوی‭ ‬مرز‭ ‬ترس‭ ‬است‭. ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬هرچه‌قدر‭ ‬هم‭ ‬بزرگ‭ ‬باشند،‭ ‬‌با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬درونی‭ ‬سرانجام‭ ‬محو‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خاطره‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شوند‭.‬عمران‭ ‬بائوج‭ ‬رئیس‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬شرکت‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬چنین‭ ‬اشخاصی‭ ‬دسته‌بندی‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬قدرت‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬درونی‭ ‬و‭ ‬ذهن‭ ‬نامحدود،‭ ‬باور‭ ‬دارد‭. ‬چنین‭ ‬باوری‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬لقب‭ “‬آقای‭ ‬خاص‭ ‬مدیر‭ ‬پروژه‭” ‬زیبنده‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نفت‌،‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬پتروشیمی‭ ‬باشد‭. ‬او‭ ‬که‭ ‬متولد‭ ‬خرداد‭ ‬۱۳۵۵‭ ‬است‭ ‬مهارت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬دارد‭. ‬عمران‭ ‬بائوج‭ ‬دارنده‭ ‬مدرک‭ ‬مهندسی‭ ‬مکانیک‭ ‬دانشگاه‭ ‬آزاد‭ ‬کرج‭ ‬و‭ ‬‌مدرک‭ ‬مدیریت‭ ‬پروژه‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬از‭ ‬انستیتو‭ ‬مدیریت‭ ‬پروژه‭ ‬آمریکا‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬برایمان‭‬توضیح‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬سال‌ها‭ ‬پیش‭ ‬نطفه‌‌ی‭ ‬شرکت‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬کار‭ ‬۵۰‭ ‬متری‭ ‬در‭ ‬بلوار‭ ‬فردوس‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬تهران‭ ‬بسته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬پیمانکار‭ ‬عمومی‭ ‬توانمند‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬کارآزموده،‭ ‬جسارت‭ ‬مسئولیت‭ ‬انجام‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭‬دارد‭. ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬عمران‭ ‬بائوج‭ ‬را‭ ‬می‌خوانید‭:‬

در‭ ‬یک‭ ‬نگاه‭ ‬اجمالی،‭ ‬جنابعالی‭ ‬را‭ ‬شخصیتی‭ ‬کارآفرین‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬فنی‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬ارزش‌آفرین‭ ‬در‭ ‬پروژه‌های‭ ‬ملی‭ ‬یافتیم‭. ‬مدیریت‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬که‭ ‬عدم‭ ‬قطعیت‭ ‬در‭ ‬شاخص‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬چگونه‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬است؟‭ ‬

علمی‭ ‬فکر‭ ‬کردن،‭ ‬رویکرد‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬دهه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬نفت‌،‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬پتروشیمی‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنم‭. ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مفاهیم‭ ‬علمی،‭ ‬کارکرد‭ ‬فراوانی‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬پروژه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬دارد‭. ‬هرچند‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬فردی‭ ‬از‭ ‬درون‭ ‬شخص‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬سازمانی،‭ ‬کارگروهی‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬را‭ ‬می‌طلبد‭.‬

موفقیت‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬من،‭ ‬داشتن‭ ‬قدرت‭ ‬خطرپذیری‭ ‬و‭ ‬تعهد‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬اگر‭ ‬متغیرهایی‭ ‬عامل‭ ‬بازدارنده‭ ‬باشد،‭ ‬کارآفرین‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬رویارویی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬گریزی‭ ‬نیست‭. ‬او‭ ‬ابتدا‭ ‬باید‭ ‬بداند‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬عوامل‭ ‬بازدارنده‭ ‬پنجه‭ ‬دراندازد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬ابهام،‭ ‬برنامه‌هایش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬نشاند‭.‬

متاسفانه‭ ‬ساختار‭ ‬آموزشی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما،‭ ‬عموما‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬را‭ ‬کارمند‭ ‬تربیت‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬کارآفرین‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬ما‭ ‬قادر‭ ‬نبوده‌ایم‭ ‬نظام‭ ‬حکمرانی‭ ‬سازمانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬راهبری‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭  ‬پژوهش‭ ‬هدایت‭ ‬کنیم‭.‬

به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬شرکت‌های‭ ‬موفق‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬کره‭ ‬جنوبی‭ ‬به‌طور‭ ‬پویا‭ ‬در‭ ‬بدنه‭ ‬جامعه‭ ‬رشد‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬توسط‭ ‬دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬شدند‭. ‬

به‌نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬اگر‭ ‬راهبردها‭ ‬را‭ ‬بدانیم‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬منابع،‭ ‬حداکثرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬می‌آوریم‭. ‬

شرکت‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬چنین‭ ‬رویکرد‭ ‬و‭ ‬دیدگاهی‭ ‬را‭ ‬سرلوحه‭ ‬فعالیت‌هایش‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دفتر‭ ‬کار‭ ‬۵۰‭ ‬متری‭ ‬در‭ ‬بلوار‭ ‬فردوس‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬تهران‭ ‬بدون‭ ‬این‌که‭ ‬وابستگی‭ ‬دولتی‭ ‬یا‭ ‬خصولتی‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬رشد‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬رسید‭.‬

اما‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬پرسش‭ ‬شما،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نسبت‭ ‬کارآفرینی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬قطعیت،‭ ‬باید‭ ‬بگویم‭ ‬مسیر‭ ‬کارآفرینی‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬مسیر‭ ‬سخت‌گذری‭ ‬است‭. ‬به‌عنوان‭ ‬نمونه،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬خلق‭ ‬نقدینگی‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬گذشته،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬مولد‭ ‬در‭ ‬تنگناهای‭ ‬فراوان‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.  ‬تورم‭ ‬درازمدت،‭ ‬اقتصاد‭ ‬دلالی‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬سالم‭ ‬اقتصاد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اندیشه‌ورزی‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬در‭ ‬سازندگی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬نقش‭ ‬دارند،‭ ‬می‌تواند‭ ‬ناامیدکننده‭ ‬باشد‭. ‬اقتصاد‭ ‬غیرمولد‭ ‬همچنین‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬مناسبات‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬در‭ ‬کسب‌وکارها‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬آسیب‭ ‬بزند‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬طرفدار‭ ‬اقتصاد‭ ‬مولد‭ ‬و‭ ‬رویکرد‭ ‬تولیدمحور‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬در‭ ‬۳۴‭ ‬پروژه‭ ‬ملی‭ ‬کشور‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬ساخت‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬از‭ ‬پتروشیمی‭ ‬لرستان،‭ ‬پروژه‭ ‬متانول‭ ‬کاوه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بزرگترین‭ ‬واحد‭ ‬تولید‭ ‬متانول‭ ‬در‭ ‬جهان،‭ ‬همچنین‭ ‬پروژه‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬گازهای‭ ‬فلر‭ ‬بیدبلند،‭ ‬پروژه‌‭ ‬هایکو‭ ‬ماهشهر‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬حوزه‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬نیرو‭ ‬سهم‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬داشته‌‭ ‬است‭. ‬این‌ها‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬اقتصاد‭ ‬مولد‭ ‬تعریف‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬کشورمان‭ ‬ارزش‭ ‬آفریدند‭.‬

توجه‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬درونی،‭ ‬رویکردی‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬است‭. ‬بااین‭ ‬وجود،‭ ‬متغیرهایی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬اجازه‭ ‬نمی‌دهد‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬حرکت‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬مطلوب‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬ناملایمات‭ ‬بیرونی‭ ‬چه‌گونه‭ ‬کنار‭ ‬آمده‌اید؟

من‭ ‬در‭ ‬تفکراتم‭ ‬همیشه‭ ‬ترجیح‭ ‬می‌دهم‭ ‬خوش‌بین‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬نیمه‭ ‬پر‭ ‬لیوان‭ ‬به‭ ‬اطرافیان‭ ‬انرژی‭ ‬بدهم‭. ‬به‭ ‬قول‭ ‬کنفسیوس‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬تاریکی‭ ‬لعنت‭ ‬بفرستیم،‭ ‬تلاش‭ ‬کنیم‭ ‬شمعی‭ ‬روشن‭ ‬کنیم‭.‬

بدیهی‭ ‬است‭ ‬مدل‌های‭ ‬حکمرانی‭ ‬شرکتی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬بحران‌هایی‭ ‬روبرو‭ ‬است‭  ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬برطرف‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬آن‌چه‭ ‬در‭ ‬اسناد‭ ‬بالادستی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬کشور‭ ‬تاکید‭ ‬شده،‭ ‬دست‭ ‬یابیم‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬فکر‭ ‬بهبود‭ ‬نظام‭ ‬حکمرانی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سطوح‭ ‬باشیم‭ ‬تا‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬بستری‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬اثرگذار‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬کند‭.‬

به‌گفته‭ ‬بنجامین‭ ‬دیزایلی،‭ ‬براین‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬یقین‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬زاييده‭ ‬شرایط‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬خالق‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مصرانه‭ ‬این‭ ‬تفکر‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬جاری‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬سازمان‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬دیدگاه‭ ‬و‭ ‬هدفی‭ ‬را‭ ‬سرلوحه‭ ‬فعالیت‌هایش‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پیمانکار‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬مقیاس‭  ‬FEPCM‭ ‬تبدیل‭ ‬بشویم‭ ‬و‭ ‬کل‭ ‬فرآیندها‭ ‬شامل‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬مهندسی،‭ ‬خرید،‭ ‬اجرا،‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬بگیریم‭. ‬چنین‭ ‬ایده‌ای‭ ‬تولید‭ ‬ثروت‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد،‭ ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬صادرات‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬برای‭ ‬تداوم‭ ‬مستمر‭ ‬موفقیت‭ ‬شرکت،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬متعهد‭ ‬می‌دانم‭ ‬مدل‌های‭ ‬موفق‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬رویکرد‭ ‬رقبای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬کنم‭. ‬

در‭ ‬نهایت‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬شانه‌به‌‌شانه‭ ‬شرکت‌های‭ ‬معظمی‭ ‬چون‭ ‬توتال،‭ ‬جی‌جی‌سی،‭ ‬بریتیش‌پترولیوم،‭ ‬شل‭ ‬و‭ ‬تویو‭ ‬در‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬رقابت‭ ‬کنیم‭. ‬باید‭ ‬بدانیم‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬چه‭ ‬رویکردهایی‭ ‬داشته‌اند‭ ‬و‭ ‬چگونه‭ ‬توانسته‌‌اند‭ ‬پروژه‌های‭ ‬چند‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬دنیا‭ ‬مدیریت‭ ‬کنند‭.‬

به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬آیا‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اهداف‭ ‬رویایی‭ ‬نیست؟

تفکر‭ ‬من‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬نگاه‭ ‬دیگران،‭ ‬رویایی‭ ‬باشد‭. ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬رویاهام‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنم‭ ‬چون‭ ‬فکر‭ ‬می‌کنم‭ ‬کارآفرینی‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬رویاهام‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬کارآفرین‭ ‬بودن‭ ‬باید‭ ‬خطرپذیر‭ ‬و‭ ‬به‌اصطلاح‭ ‬دیوانه‭ ‬هم‭ ‬بود،‭ ‬تمام‭ ‬مشکلات‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬پایش‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مرتب‭ ‬از‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭ ‬تحلیل‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬درستی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت،‭ ‬فرصت‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌توانیم‭ ‬شکار‭ ‬و‭ ‬ثروت‌آفرینی‭ ‬کنیم‭. ‬

در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬گمان‭ ‬می‌کنم‭ ‬برای‭ ‬کارآفرینی‭ ‬پایدار‭  ‬باید‭ ‬به‭ ‬واقعیت‌ها‭ ‬هم‭ ‬توجه‭ ‬کرد‭. ‬معتقد‭ ‬هستم‭ ‬بازیگری‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬سبک‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سبک‭ ‬لزوما‭ ‬باکشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬یکسان‭ ‬نیست‭. ‬هر‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬اقتصادی،‭ ‬ویژگی‌ها،‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬سیاق‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬

معتقد‭ ‬هستم‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬بخش‌های‭ ‬حکمرانی،‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬شایسته‌سالاری‭ ‬انسان‌های‭ ‬صاحب‭ ‬صلاحیت،‭ ‬رهبری‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬شوند‭. ‬با‭ ‬رویکرد‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تجربه‌اندوزی‭ ‬می‌توان‭ ‬شرایط‭ ‬بنگاه‌ها‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬گرداب‭  ‬روزمرگی‭ ‬گرفتار‭ ‬نشوند‭. ‬رویاهای‭ ‬انفجاری‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬تغییرات‭ ‬انفجاری‭ ‬می‌شود‭ ‬تولید‭ ‬ثروت‌های‭ ‬انفجاری‭!‬

در‭ ‬جمع‌بندی‭ ‬کلی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سرلوحه‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬چنین‭ ‬مشی‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬که‭ ‬به‌طور‭ ‬مبسوط‭ ‬درباره‭ ‬آن‭ ‬صحبت‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬از‭ ‬تهدیدها‭ ‬فرصت‭ ‬ساخته‌ایم‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬پروژه‌های‭ ‬اخیرمان،‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬گازهای‭ ‬همراه‭ ‬در‭ ‬مارون‭ ‬۳،‭ ‬مارون‭ ‬۵‭ ‬و‭ ‬رامشیر‭ ‬ظرف‭ ‬هفت‌ماه‭ ‬پیشرفت‭ ‬چشم‌گیری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬رقبا‭ ‬داشتیم‭. ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬که‭ ‬طرح‭ ‬یا‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا‭ ‬زیان‌ده‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬نوآوری‭ ‬به‌دنبال‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬بن‌بست‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬زیان‌دهی‭ ‬متوقف‭ ‬نمی‌کنیم‭. ‬با‭ ‬چنین‭ ‬انگاره‌ای‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬ساختن‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهید،‭ ‬محیط‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهید‭. ‬در‭ ‬همه‭ ‬مذاکرات،‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬پیشنهاددهنده‭ ‬هستم‭. ‬بنابراین‭ ‬وقتی‭ ‬کارفرما،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬دولتی‭ ‬یا‭ ‬خصوصی‭ ‬متوجه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬حسن‭ ‬نیت‭ ‬دارم،‭ ‬با‭ ‬تفکر‭ ‬سازندگی‭ ‬من‭ ‬همراه‭ ‬می‌شود‭.‬

شما‭ ‬از‭ ‬باورمندی‭ ‬رویاهاتان‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬گفتید‭. ‬می‌خواهید‭ ‬شرکت‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬تبلور‭ ‬چه‭ ‬رویایی‭ ‬باشد؟

وقتی‭ ‬کسی‭ ‬رویا‭ ‬دارد‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭ ‬راضی‭ ‬نیست‭. ‬چون‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭ ‬رضایت‭ ‬ندارد‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬است‭ ‬رویاهایش‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬وضع‭ ‬موجود‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬مطلوب‭ ‬حرکت‭ ‬کند‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو،‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬پیشرفت،‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬حدی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬نگرفتیم‭.‬

هر‭ ‬روز‭ ‬خلق‭ ‬نوآوری‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬استراتژی‌های‭ ‬جدید‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬حد‌‭ ‬و‌‭ ‬اندازه‌های‭ ‬شرکت‌های‭ ‬جهانی‭ ‬برسیم‭. ‬هدف‌گذاری‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬اول‭ ‬قرن‭ ‬جدید‭ ‬خورشیدی،‭ ‬دست‌یابی‭ ‬به‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬سالی‭ ‬۱۰‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬قادر‭ ‬باشیم‭ ‬ابرپروژه‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بگیریم‭.‬

پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬باید‭ ‬بتواند‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مشارکت‌کننده‌های‭ ‬کلیدی‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬آن‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬مشارکت‌کنندگان‭ ‬کلیدی،‭ ‬هم‌زمان‭ ‬ارزش‌آفرینی‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فناور‌های‭ ‬نوین‭ ‬هم‌چون‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی،‭ ‬پروژه‌های‭ ‬شبیه‌سازی،‭ ‬بازآفرینی‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬متا،‭ ‬اینترنت‭ ‬اشیاء،‭ ‬پروژه‌های‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬EPC‭ ‬هستیم‭.‬

به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬می‌توان‭ ‬مطمئن‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬نگرشی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲۵۰۰‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬جنابعالی‭ ‬از‭ ‬رویکردهای‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬چنین‭ ‬فناوری‌هایی‭ ‬تاثیر‭ ‬می‌پذیرند‭ ‬و‭ ‬کارآمد‭ ‬می‌شوند‭.‬

بله‭ ‬دقیقا‭. ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬دریا‭ ‬می‌افتی‭ ‬باید‭ ‬شنا‭ ‬کنی‭. ‬در‭ ‬نقطه‭ ‬بی‌بازگشت‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬بگیری‭ ‬تمام‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬می‌کنی‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬قیمتی‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬برسی‭. ‬این‭ ‬روحیه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬نایاب‭ ‬است‭. ‬جوانان‭ ‬نباید‭ ‬با‭ ‬ذهن‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬روحیه‭ ‬و‭ ‬تفکر‭ ‬کارمندی‭ ‬تربیت‭ ‬‌شوند‭. ‬همه‭ ‬می‌گویند‭ ‬عاقل‭ ‬باش،‭ ‬من‭ ‬می‌گویم‭ ‬دیوانه‭ ‬باش‭! ‬برای‭ ‬خطرپذیری‭ ‬باید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬کنی‭! ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬بی‌بازگشت‭ ‬آماده‭ ‬باشی‭! ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬محرومیت‌ها‭ ‬و‭ ‬سختی‌ها،‭ ‬خلاق‌تر‭ ‬بوده‌ام‭. ‬

خاستگاه‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬هم‌آفرینی‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬حکمرانی‭ ‬شرکت‭ ‬شما‭ ‬کجاست؟

معتقدم‭ ‬برای‭ ‬دست‌یابی‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬نظام‭ ‬سوژه‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬ابژه‭ ‬برسیم‭. ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬پیوند‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نگرش،‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬چالش‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬نوآوری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬پروژه‌ها،‭ ‬کشف‭ ‬و‭ ‬استخراج‭ ‬می‌کنیم‭.  ‬مزیت‭ ‬رقابتی‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬کارهایی‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬بگیریم‭ ‬که‭ ‬دیگران‭ ‬جرات‭ ‬خطرپذیری‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ندارند‭. ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬ذهن‭ ‬نامحدود‭ ‬جذابیت‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬کاربست‭ ‬چنین‭ ‬رویکرد‭ ‬و‭ ‬باوری،‭ ‬هرکدام‭ ‬از‭ ‬ابرشرکت‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬یک‭ ‬دولت‭ ‬باشد‭. ‬شرکت‌هایی‭ ‬که‭ ‬بتوانند‭ ‬ارزش‌افرین‭ ‬باشند‭ ‬دولت‌ها‭ ‬ناگزیر‭ ‬به‭ ‬حرف‌شنویی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭. ‬

‭ ‬تامين‭ ‬اقلام‭ ‬و‭ ‬تدارکات‭ ‬شرکت‭ ‬پترونیرو‭ ‬صبا‭ (‬بخش‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬تامین‭) ‬یک‭ ‬تفکر‭ ‬لجستیکی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬صنعت‭ ‬حمل‌و‌نقل‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حلقه‌ای‭ ‬مهم‭ ‬از‭ ‬زنجیره‭ ‬تامین‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬خوانندگان‭ ‬ماهنامه‭ ‬و‭ ‬مخاطبان‭ ‬نمایشگاه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬لجستیک‭ ‬جالب‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬بدانند‭ ‬اساسا‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬نیازهایی‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬روبرو‭ ‬است؟

شما‭ ‬بهتر‭ ‬می‌دانید‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬کشوری‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬بایسته‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬حمل‌و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬لجستیک‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬دست‭ ‬نیافته‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬کلیدی‭ ‬بودن‭ ‬جایگاه‭ ‬حمل‌و‭ ‬نقل‭ ‬برای‭ ‬پیشرفت‭ ‬اقتصاد‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬چالش‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬نبود‭ ‬راهبرد‭ ‬واحد‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬می‌دانم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬بهره‌بردای‭ ‬نمی‌شود‭. ‬حلقه‌های‭ ‬زنجیره‭ ‬تامین‭ ‬شبکه‭ ‬لجستیکی‭ ‬کشور‭ ‬به‌صورت‭ ‬یکپارچه‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬متصل‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬سیاست‌گذاری‌ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جزیره‌ای‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬این‌جا‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬دهکده‌های‭ ‬لجستیک‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬جلب‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تحقق‭ ‬آن‌ها‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬کنونی‭ ‬کشور‭ ‬مرتفع‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬آهنگ‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬شتاب‭ ‬می‌گیرد‭. ‬واقعیت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دهکده‌های‭ ‬لجستیک‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬رشدنایافته‭ ‬و‭ ‬نحیف‭ ‬هستند‭. ‬

بحث‭ ‬دیگر‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬داده‌های‭ ‬کلان‭ ‬Big Data‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬حمل‌و‌نقل‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬غایب‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬موارد‭ ‬بسیاری،‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬چه‭ ‬شخصی‭ ‬تاجر‭ ‬است،‭ ‬اجناس‭ ‬چه‭ ‬زمانی‭ ‬می‌آید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬مقصدهایی‭ ‬حرکت‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بارهایی‭ ‬را‭ ‬حمل‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬نفرات‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬اشخاصی‭ ‬هستند؟‭ ‬نقیصه‭ ‬کلان‌داده‌ها‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬بخش‌های‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬زمینی،‌جاده‌ای‭ ‬ریلی‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬است‭. ‬

به‭ ‬فرض‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬بخواهید‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬سنگال‭ ‬کار‭ ‬کنید،‭ ‬باید‭ ‬بدانید‭ ‬چه‭ ‬بازرگانانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭. ‬چه‭ ‬زمانی‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬داده‌های‭ ‬کلان‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬غایب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬استارت‌آپ‌ها‭ ‬باید‭ ‬ورود‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬به‭ ‬حاکمیت‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬چالش‭ ‬کمک‭ ‬کنند‭. ‬حمل‌ونقل‭ ‬ایران‭ ‬بزرگترین‭ ‬ظرفیت‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬درآمد‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬برسد‭.‬

به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬هوایی،‭ ‬گستره‭ ‬فعالیت‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬نظیر‭ ‬ترکیه‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭. ‬شما‭ ‬هواپیمایی‭ ‬ترکیش‭ ‬را‭ ‬ببینید،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬این‭ ‬شرکت،‭ ‬به‭ ‬دوردست‌ترین‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬پرواز‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬لحاظ،‭ ‬مزیت‭ ‬رقابتی‭ ‬کم‌نظیری‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده‭ ‬است‭.  ‬وقتی‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬هواپیمایی‭ ‬ترکیش‭ ‬سفر‭ ‬می‌کنید،‭ ‬مسافر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کانون‭ ‬پروازی‭ ‬در‭ ‬استانبول‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهند‭. ‬پس‭ ‬تصور‭ ‬نکنیم‭ ‬هواپیمایی‭ ‬ترکیش‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬شبکه‭ ‬پروازی‭ ‬است‭ ‬بلکه‭ ‬فرهنگ‭ ‬ترکیه‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬اشاعه‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬شکوفا‭ ‬شود‭. ‬آیا‭ ‬خطوط‭ ‬هواپیمایی‭ ‬ایران‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬چنین‭ ‬نقشی‭ ‬داشته‭ ‬باشند؟‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬حمل‌و‌نقل،‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬از‭ ‬ارزش‌ها‭ ‬را‭ ‬بازآفرینی‭ ‬می‌کند‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬رابطه،‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬سیاست‌گذار‭ ‬و‭ ‬مجری‭ ‬نظیر‭ ‬وزارت‭ ‬گردشگری،‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه،‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬دارایی،‭ ‬وزارت‭ ‬راه‭ ‬‌و‭ ‬شهرسازی‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬همکاری‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬دیپلماسی‭ ‬اقتصادی‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬گردد‭. ‬کشوری‭ ‬موفق‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نظام‭ ‬یکپارچه‭ ‬حکمرانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سند‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬خود‭ ‬پیاده‌سازی‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬داده‌های‭ ‬کلان‭ ‬فرصت‌های‭ ‬تازه‭ ‬برای‭ ‬پژوهشگران‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬کسب‌وکار‭ ‬بیافریند‭.‬

مهم‌ترین‭ ‬پروژه‌های‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرای‭ ‬شرکت‭ ‬پترو‭ ‬نیروصبا‭ ‬چه‭ ‬بوده‭. ‬این‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬ارزشی‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬کمی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬چه‌قدر‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬داشته‭ ‬است؟

پروژه‌های‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬برای‭ ‬حدود‭ ‬۲۵۰۰‭ ‬نفراشتغال‌زایی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬یک‭ ‬نگاه‭ ‬اجمالی‭ ‬۲۲‭ ‬پروژه‭ ‬از‭ ‬۳۵‭ ‬پروژه‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نفت،‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬پتروشیمی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬پروژه‌های‭ ‬پتروشیمی‭ ‬کشور،‭ ‬طرح‭ ‬بیدبلند‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مگاپروژه‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬پتروشیمی‭ ‬کشور‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬افت‭ ‬فشار‭ ‬مخازن‭ ‬گاز‭ ‬نتوانسته‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬خود‭ ‬برسد‭. ‬بنابراین‭ ‬پروژه‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬گازهای‭ ‬همراه‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬۱‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬۲۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬تعریف‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬چهار‭ ‬پیمانکار‭ ‬بزرگ‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شرکت‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬مسئولیت‭ ‬اتمام‭  ‬پروژه‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬گازهای‭ ‬همراه‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬دارند‭.‬

برنامه‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پروژه‭ ‬مارون‭ ‬۳،‭ ‬گاز‭ ‬را‭ ‬نمزدایی‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬مجدد‭ ‬به‭ ‬پالایشگاه‭ ‬بیدبلند‭ ‬بفرستیم‭ ‬که‭ ‬محصولات‭ ‬پالایشگاهی‭ ‬تولید‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬سه‭ ‬پروژه‭ ‬جمعا‭ ‬۱۰‭ ‬الی‭ ‬۱۵‭ ‬درصد‭ ‬خوراک‭ ‬پالایشگاه‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬می‌برد‭ ‬تا‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬چهارمیلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬بیدبلند‭ ‬به‭ ‬سوددهی‭ ‬بالاتری‭  ‬برسد‭. ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬برای‭ ‬هلدینگ‭ ‬خلیج‌فارس‭ ‬بسیار‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭. ‬

‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬سه‭ ‬پروژه‭ ‬مهم‭ ‬مارون‭ ‬۳،‌مارون‭ ‬۵‭ ‬و‭ ‬رامشیر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پیشرفت‭ ‬به‭ ‬‌موقع‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا‭ ‬داریم‭. ‬پروژه‌ای‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬۲۵۰‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬صفر‭ ‬تا‭ ‬صد‭ ‬آن‭ ‬برعهده‭  ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صباست‭. ‬

در‭ ‬هفت‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬پروژه‭ ‬شدیم،‭ ‬در‭ ‬تراز‭ ‬پیمانکاران‭ ‬خارجی‭ ‬پیشرفت‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬کردیم‭.‬

‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرای‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا،‭ ‬پروژه‭ ‬ماهشهر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افزایش‭ ‬خوراک‭ ‬پتروشیمی‭ ‬کارون‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬می‌کند‭. ‬

پتروشیمی‭ ‬کارون‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬تنها‭ ‬پتروشیمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬محصول‭ ‬ایزوسیانات‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سوددهی‭ ‬بسیار‭ ‬بالا‭ ‬تولید‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬ساخت‭ ‬سازه‌‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬برعهده‭ ‬تیم‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬هم‌زمان‭ ‬طراحی،‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬اجرا‭  ‬شمار‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬داریم‭. ‬

از‭ ‬فحوای‭ ‬صحبت‭ ‬شما‭ ‬این‌گونه‭ ‬استنباط‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬پیمانکاری‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬پتروشیمی‭ ‬علاقه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬دارید؟

بله‭ ‬درست‭ ‬حدس‭ ‬زدید‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬باورم‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬هم‌چنان‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬پتروشیمی‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬صنعت‭ ‬پتروشیمی‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬ارزآوری‭ ‬شگفت‌آور،‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬خوشبخت‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬با‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬تمامی‭ ‬تلاش‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته،‭ ‬به‭ ‬قدر‭ ‬کفایت‭ ‬نبوده‭ ‬است‭. ‬شما‭ ‬ببینید‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر،‭ ‬شرکت‭ ‬سابیک‭ ‬عربستان‭ ‬سالانه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲۰۰‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬صادرات‭ ‬فرآورده‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مجموع‭ ‬صادرات‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬پتروشیمی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬۲۰‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬هم‭ ‬نمی‌رسد‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬درآمد‭ ‬ارزی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬پتروشیمی‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬تحریم،‭ ‬نقش‭ ‬موثری‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

جالب‭ ‬است‭ ‬بدانید‭ ‬محصول‭ ‬پلی‌پروپلین‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬خالی‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬از‭ ‬۹‭ ‬تا‭ ‬۱۲‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬بیشتر‭ ‬هم‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

بنابراین‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تقاضای‭ ‬وسیع‭ ‬جهانی‭ ‬پلی‌پروپلین‭ ‬می‌توان‭ ‬بسیار‭ ‬بهره‭ ‬برد‭.  ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬ظرفیت‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬پتروشیمی‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬نوع‭ ‬محصول‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬تصور‭ ‬نیست‭.  ‬در‭ ‬راستای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬پتروشیمی‭ ‬با‭ ‬انجام‭ ‬مطالعات‭ ‬کارشناسی‭ ‬و‭ ‬نیازسنجی‌های‭ ‬معتبر‭ ‬قصد‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬مجتمع‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬صنعت‭ ‬پتروشیمی‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬خوشبختانه،‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬تامین‭ ‬خوراک‭ ‬پتروشیمی‭ ‬توسعه‭ ‬آینده‭ ‬صبا،‭ ‬قصد‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬احداث‭ ‬پالایشگاه‭ ‬را‭ ‬داریم‭.‬

دانش‭ ‬فنی،‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‌های‭ ‬صنایع‭ ‬نفت،‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬پتروشیمی‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬پترو‭ ‬نیرو‭ ‬صبا‭ ‬نهادینه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نیروی‭ ‬تخصصی‭ ‬آن‭ ‬شرکت‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬ظرفیتی‭ ‬برای‭ ‬صدور‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬نیز‭ ‬برخوردار‭ ‬شده‭ ‬اند؟

کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬رصد‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬غرب‭ ‬آفریقا‭ ‬را‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬بسیار‭ ‬بکر‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬می‌دانم‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬بازار‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬عراق‭ ‬برای‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬صدور‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬نیز‭ ‬آماده‭ ‬می‌شویم‭.‬

معتقدم‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬منطقه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬مولد‭ ‬باشد‭. ‬

موفقیت‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشتن‭ ‬نیروهای‭ ‬متخصص‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شمار‭ ‬مهندسان‭ ‬صاحب‭ ‬صلاحیت‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬بسیار‭ ‬کمیاب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‌‭ ‬عارضه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کادر‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬بهای‭ ‬کافی‭ ‬نداده‌ایم‭.‬

در‭ ‬جمع‌بندی‭ ‬این‭ ‬بحث‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬تفکر‭ ‬خالق،‭ ‬ذهن‭ ‬نامحدود،‭ ‬پویایی‭ ‬و‭ ‬نوآوری،‭ ‬رویاپردازی‭ ‬و‭ ‬کارآفرینی‭ ‬اشاره‭ ‬کردید‭. ‬در‭ ‬جایی‭ ‬هم‭ ‬موضوع‭ ‬اتصالات‭ ‬عمیق‭ ‬و‭ ‬خلق‭ ‬مشارکت‌های‭ ‬کلیدی‭ ‬را‭ ‬مهم‭ ‬دانستید‭. ‬قدری‭ ‬این‭ ‬بحث‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کنید‭.‬

اتصالات‭ ‬عمیق‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬پیوندهای‭ ‬استوار‭ ‬شکل‭ ‬دهیم‭.  ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حرکتی‭ ‬دسته‭ ‬جمعی‭ ‬با‭ ‬شفافیت‭ ‬و‭ ‬صداقت‭ ‬به‭ ‬هم‌افزایی‭ ‬دست‭ ‬یابیم‭. ‬نکته‭ ‬دیگر‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬اتصالات‭ ‬عمیق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬شراکت‌های‭ ‬کلیدی‭ ‬با‭ ‬گروه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬برقرار‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬با‭ ‬چابکی‭ ‬و‭ ‬قدرتمندی‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬تصور‭ ‬می‌کنند‭ ‬نشدنی‭ ‬است،‭ ‬شدنی‭ ‬نماییم‭.‬

مطالب رپورتاژ