مراحل خرید ارز از نظام بانکی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: در کشور ما در چند سال گذشته ارزهای مختلفی با نرخهای متفاوت رایج بوده است. که عبارت از ارز دولتی، ارز رقابتی، ارز صادراتی قدیم ارز شناور ارز صادراتی جدید ارز بورس . سه مورد اول با تنظیم سیستم یکنواختی ارز در حال حاضر منتفی است.

در شرایط کنونی خرید ارز در نظام بانکی انجام می پذیرد . یعنی بانکهائی که مجوز افتتاح اعتبار اسنادی را دارند راسا نسبت به فروش ارز به مشتری اقدام می‌نمایند. نرخ معادل ارز به ریال نرخ بورس خواهد بود. در زمان افتتاح اعتبار این نرخ و على الحساب بوده و در زمان پرداخت وجه به فروشنده توسط بانک قطعی گشته و اصطلاحا اعلامیه فروش ارز به صورت قطعی توسط بانک صادر می گردد.

مطابق دستورالعملهای کنونی بانکها مجازند برای اشخاص حقوقی غیر دولتی‌، و همچنین منحصرا برای شرکت‌های دولتی با اخذ پیش پرداخت به میزان ده درصد و و اخذ تضمین کافی نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی خارجی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی باید صد در صد وجه اعتبار را هنگام افتتاح به سیستم بانکی پرداخت نمایند و به عبارتی امکان گشایش اعتبار با پیش پرداخت برای آنان میسر نیست. و در حال حاضر با رسمی شدن ارز بانرخ بورس نیازی به طی مراحل تخصیص ارز در بانک مرکزی کشور نمی باشد.

مراحل خرید ارز از نظام بانکی

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ