قیمت خرید کالا بر اساس مفهوم EXW یا FOB

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: ۱- قیمت خالص خرید کالا مطابق قرارداد خریدار و فروشنده و یا پیش فاکتور فروشنده معلوم می‌گردد‌. ممکن است قیمت خرید کالا بر اساس مفهوم EXW یا FOB یا CFR مشخص شده باشد که هر یک دارای مفهوم خاصی است که در مبحث وظائف خریدار و فروشنده در اینکوترمز ۲۰۰۰ بدان اشاره خواهیم کرد. در هر حال در مقایسه قیمت‌ها باید به شرائط و مفاهیم فوق توجه کافی شود.

۲-  قیمت حمل کالا تا بندر مبدأ، چنانچه تفکیک وظائف خرید و فروش بر اساس EXWباشد خریدار باید هزینه حمل از محل کار فروشنده را تا بندر مبدأ محاسبه و لحاظ کند و چنانچه تفکیک بر اساس FOB باشد وظیفه فروشنده است که کالا را تا بندر مبدأ حمل کند.

٣. هزینه حمل کالا از بندر مبدأ تا مقصد. یکی از پارامترهای مهم در امر واردات هزینه حمل کالا از بندر یا شهر مبدأ تا مقصد می‌باشد که حسب نوع وسیله حمل کشتی، کامیون، قطار، هواپیما) و وزن و حجم کالا این مبلغ تعیین می گردد.

۴. هزینه بیمه باربری کالا حسب رایج ترین نوع بیمه نامه ها که در تجارت خارجی به کلوزهای A و B و C معروف است و حسب نوع کالا و مسیر و نوع وسیله حمل کالا از ۲ / ۵ در هزار تا ۳ درصد ارزش کالا تا مقصد تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است حسب مقررات کشور ایران در امر واردات، بیمه باید توسط بیمه گران ایرانی و به ریال انجام پذیرد.

۵ . مخارج گمرکی شامل: سود بازرگانی، عوارض گمرکی، هزینه‌های گمرکی که همه ساله مطابق جدول ضمیمه آئین نامه قانون صادرات و واردات و یا مصوبه هیئت وزیران تعیین می‌گردد که حسب نوع کالا متفاوت خواهد بود.

حسب نوع کالا و شماره تعرفه گمرکی کالا میزان سود بازرگانی درصدی از ارزش سیف (CIF) کالا بعلاوه حق ثبت سفارش و در حال حاضر بر مبنای قیمت ارز بورس تعیین و محاسبه می گردد. در بعضی از کالاها ملاک محاسبه حقوق گمرکی، وزن کالا است. در هر حال‌، جدول تعرفه گمرکی راهگشای وارد کننده کالا در محاسبه این مخارج خواهد بود. مفهوم حقوق گمرکی در حال حاضر در مقررات و قوانین حذف گردیده است.

– عوارض گمرکی، وجوهی است که گمرک مسئول وصول آن است و در واقع مصرف کننده آن نمی‌باشد. مهمترین عوارض گمرکی عبارتند از:

1- عوارض شهرداری ۲ -عوارض هلال احمر 3- عوارض شهرداری محل (تعاون) ۴- عوارض بندری ۵-عوارض بهداری مبنای محاسبه عوارض گمرکی در حال حاضر به ماخذ ارز بورس می باشد.

لازم به ذکر است فعالیت صادرات از پرداخت سود بازرگانی و عوارض ، گمرکی معاف و هزینه های فوق فقط در امر واردات دائم جاری است.

براساس قانون معروف به تجمیع عوارض، وضع هرگونه عوارض برای واردات ممنوع و میزان عوارض چهار درصد تعیین گردیده است. با تصویب قانون و فوق عوارض پنجگانه فوق حذف گردیده است . هزینه خدمات خاص مانند هزینه ازمایش و نمونه برداری به موجب قوانین خاص خود دریافت می شود و این هزینه‌ها عوارض محسوب نمی گردد. عوارض گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می گردد و علیرغم وجود منابع اساسی فوق در حال حاضر با تصویب شورای اقتصاد برخی از اقلام صادراتی مشمول پرداخت مالیات‌های غی‌مستقیم گردیده‌اند که صادر‌کنندگان باید این موارد را مطالعه و در قیمت تمام شده محمولات صادراتی لحاظ نمایند. بنظر می رسد این مقررات بایستی متمرکز در قوانین مدونی گرد آوری شود تا از سر در گمی صادر کنندگان ایرانی بکاهد.

هزینه های گمرکی‌، وجوهی است که گمرک جهت خدمات خود از صاحب کالا اخذ می کند. میزان هزینه های گمرکی با تصویب هیأت وزیران انجام می پذیرد. مهم‌ترین هزینه‌های گمرکی عبارتند از تخلیه و بارگیری در داخل گمرک، انبارداری، آزمایش و تعرفه بندی، بدرقه کالا، بیمه محلی. هزینه های گمرکی هم در واردات (اعم از موقت و دائم) و هم در صادرات (اعم از موقت و دائم) از صاحب کالا اخذ می گردد.

۶- هزینه های بانکی که شامل کارمزد بانک‌ها در امر گشایش اعتبار و معامله اسناد می باشد. کارمزد فوق بستگی به مدت اعتبار اسنادی و تمدیدهای مربوطه خواهد داشت.

۷- هزینه‌های مجوز و ثبت سفارش کالا هزینه ثبت سفارش کالا که براساس قوانین مربوط و یا قانون بودجه سالانه تعیین و در روز گشایش اعتبار از خریدار اخذ می‌گردد.

۸- هزینه‌های احتمالی تسهیلات بانکی، گاه واردکننده بدلیل نداشتن سرمایه مجبور می‌گردد از تسهیلات بانکی جهت واردات و امر گشایش اعتبار استفاده نماید که در این صورت این هزینه باید در پیش بینی قیمت تمام شده لحاظ گردد.

9- سود مورد انتظار که با توجه به مدت سرمایه‌گذاری و خطرات واردات حسب نوع و حساسیت کالا مورد انتظار وارد کننده است در قیمت محاسبه گردد.

۱۰- سایر هزینه‌ها مانند هزینه‌های سازمان حمایت و هزینه‌های مربوط به خدمات نمونه‌برداری و آزمایش در داخل کشور

قیمت خرید کالا بر اساس مفهوم EXW یا FOB

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ