«ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱»
«ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱»
صنعت حمل و نقل آنلاین: حسین شهدادی، معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، استفاده از فن آوری‌های هوشمند و کمک به شکل‌گیری کسب و کارهای دانش بنیان در حمل و نقل دریایی و خدمات بندری کشور را به نحوی که منطبق با استانداردهای جهانی باشد، موضوعی مهم و قابل تامل توصیف کرده است.

صنعت حمل و نقل آنلاین: حسین شهدادی، معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، استفاده از فن آوری‌های هوشمند و کمک به شکل‌گیری کسب و کارهای دانش بنیان در حمل و نقل دریایی و خدمات بندری کشور را به نحوی که منطبق با استانداردهای جهانی باشد، موضوعی مهم و قابل تامل توصیف کرده است.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین ، وی می‌گوید: طبیعتا تحقق و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان در صنعت حمل و نقل دریایی کشور به دلیل اتکای این حوزه به بخش‌های فن آورانه از یک طرف و کارکرد خدماتی در ساختار اقتصادی کشور؛ در گام اول موجب ایجاد اشتغال پایدار و نهایتا مسیر استفاده از دانش بومی و درون زا در این صنعت را در راستای شعار سال ۱۴۰۱ هموار خواهد کرد.

ایمنی دریانوردی، نجات جان اشخاص در دریا، جلوگیری و مبارزه با آلودگی های نفتی، ایمنی کانال‌ها و آبراه‌ها، انجام عملیات مناسب تخلیه و بارگیری، مدیریت سیستم‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی و بندری بخشی از وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد.

در راستای اجرای بهتر  وظایف و  مسئولیت‌های حاکمیتی، استفاده از تکنولوژی‌های جدید در بهبود سیستم‌های مدیریت انرژی، طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز شبکه‌های ارتباطی بین کشتی‌ها، سیستم‌های GPS، روش‌های هیدروگرافی، طراحی و ساخت قطعات و سیستم‌های کنترلی تجهیزات دریایی و بندری، ساخت تجهیزات نجات جان اشخاص در دریا، وسایل کمک ناوبری، سیمیلاتورهای آموزشی، طراحی ساخت و مدیریت و نگهداری کانتینرهای یخچالی، سامانه‌های مدیریت کالا و کانتینر، ارتباط‌ات تجاری بر پایه تکنولوژی اطلاعات بخشی از نیازهای حوزه بندری و دریایی کشور می‌باشد.

مطمئنا حرکت به سمت استفاده از فن آوری‌های نوین و تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان محدودیت‌های فعلی تامین برخی از تجهیزات فعلی و فن آوری‌های مورد نیاز صنایع دریایی و بندری کشور را نیز رفع خواهد کرد.

در این راستا ضروری است نیازمندی‌های فن آورانه در حوزه دریایی و بندری کشور مطابق با با مسئولیت‌ها و وظایف سازمان بنادر و دریانوردی احصا و با همکاری مراکز دانشگاهی و پارک های فن‌آوری و اطلاعات اقدامات عملی در راستای تحقق شعار سال انجام گردد.

به نقل از موسسه آسام تدبیر دانش، مصداق برخی از  نیازمندی‌هایی که در شرایط فعلی محدودیت‌هایی برای فعالیت و توسعه بخش حمل و نقل دریایی کشور ایجاد کرده، شامل تامین و ساخت قطعات و لوازم یدکی تجهیزات دریایی و بندری، ساخت و تعمیر سیستم‌های کنترلی برقی( PLC) تجهیزات استراتژیک، روش‌های فن‌آورانه در سیستم‌های تعمیر و نگهداری،  رفع محدودیت‌های تامین سوخت با سولفور کم، هوشمندسازی فعالیت‌های دریایی و بندری و سیستم‌های یکپارچه مدیریت کالا و کانتینر می‌باشد و… امید است با اولویت‌بندی و اتکا به دانش بومی حرکت در مسیر رقابتی و فعالیت در سطح کلاس جهانی در صنعت حمل و نقل دریایی کشور محقق گردد.

 

 

  • منبع خبر : موسسه آسام تدبیر دانش