طراحی و تولید تاکسی‌های هوایی در کشور
طراحی و تولید تاکسی‌های هوایی در کشور

صنعت حمل و نقل آنلاین: وزیر راه و شهرسازی از ساخت هواپیماهای کوچک ویژه تاکسی‌هوایی از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی خبر داد. وزیر اعلام کرد در جایی که سازمان هواپیمایی کشوری اجازه ‌دهد و مزاحمتی با پروازهای دیگر نداشته باشد، ما هم منعی برای گسترش تاکسی‌هوایی نداریم. به گزارش خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین […]

صنعت حمل و نقل آنلاین: وزیر راه و شهرسازی از ساخت هواپیماهای کوچک ویژه تاکسی‌هوایی از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی خبر داد. وزیر اعلام کرد در جایی که سازمان هواپیمایی کشوری اجازه ‌دهد و مزاحمتی با پروازهای دیگر نداشته باشد، ما هم منعی برای گسترش تاکسی‌هوایی نداریم.
به گزارش خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین اسلامی گفت: درکشور فرودگاه‌هایی وجود دارند که از آن‌ها استفاده نمی‌شود، این فرودگاه‌ها برای استفاده هوانوردی عمومی به ویژه حوزه تاکسی هوایی مناسب هستند و رئیس سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌های کشور در این زمینه مجوزهای لازم را صادر کرده‌اند و مؤسساتی هم در این زمینه فعالیت می‌کنند و در این حوزه آموزش خلبانی نیز انجام می‌شود.

گسترش تاکسی‌هوایی

شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی زیادی وجود دارند که هواپیماهای دو نفره و چهار نفره می‌سازند. افرادی هستند که این هواپیماها را در اختیار دارند و شرکت‌های دانش‌بنیانی نیز هستند که بر اساس ضوابطی این هواپیماها را طراحی و تولید می‌کنند و در جایی که سازمان هواپیمایی کشوری اجازه ‌دهد و مزاحمتی با پروازهای دیگر نداشته باشد، ما هم منعی برای گسترش تاکسی‌هوایی نداریم.

تعداد هواپیماهای شخصی در کشور

تعداد هواپیماهای شخصی در کشور اگر از تعداد هواپیماهای مسافری فعال در کشور بیشتر نباشد، کمتر نیست و در حال حاضر هم در حال استفاده هستند.

اجرای موارد امنیتی

اکنون متقاضیان می‌توانند از مسیر لار ـ شیراز از این هواپیما‌ها استفاده کنند. همچنین در فرودگاه خرم‌آباد و در فرودگاه رامسر هم ظرفیت استفاده از تاکسی هوایی وجود دارد. طبق ضوابط همه موارد امنیتی اجرا می‌شود.