شرائط مخصوص or Other Terms  Special Terms 

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: ضمانت نامه بازرسی بین المللی گواهی های بهداشتی گواهی های عمر کشتی و صلاحیت دریانوردی کشتی خدمات پس از فروش آموزش و بازدید نصب و راه اندازی و…) حسب نوع و ماهیت کالا و یا حسب روابط میان خریدار و فروشنده و همچنین مقررات کشور خریدار کاربرد هریک از اسناد فوق در تجارت بین الملل رواج دارد

الف – ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار فروشنده

(Performance bank Guarantee PB.G)

علیرغم اینکه صدور چنین سندی در تجارت بین الملل رایج است لکن در صورت عدم درج آن در قرارداد از نظر منطق قراردادی نمی توان فروشنده را مجبور به صدور چنین ضمانت نامه ای نمود.

معمولا زمان صدور این سند توسط فروشنده پس از ابلاغ اعتبار اسنادی به وی می باشد. مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد. مبلغ این ضمانت نامه امریست توافقی و معمولا بین ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ اعتبار می باشد.

صدور این سند به منظور حسن انجام تعهدات فروشنده می باشد و پس از اجرای تعهد به نفع فروشنده آزاد و در صورت عدم اجرای تعهدات و یا نقض اجرای تعهدات فروشنده، خریدار آنرا به نفع خود ضبط خواهد نمود. (جهت توضیحات بیشتر به مبحث ضمانت نامه های بانکی مراجعه شود)

ب- گواهی بازرسی بین المللی کالا. Inspection Certificate |

در صحنه و لحظه انتقال ریسک و مسئولیت از فروشنده به خریدار معمولا کالا توسط یک مؤسسه بیطرف بین المللی مورد بازرسی کمی و کیفی و صحت بسته بندی قرار می گیرد و چنانچه کالا از لحاظ کمی و کیفی و بسته بندی مطابق پیش فاکتور و شرائط مندرج در اعتبار باشد گواهی بازرسی توسط موسسه بیطرف که نام وی در قرارداد و اعتبار اسنادی ذکر شده است صادر و در اختیار فروشنده قرار می گیرد که جزء اسنادی است که فروشنده تسلیم بانک می نماید. صدور این گواهی رافع مسئولیت فروشنده نمی باشد. در اینکه هزینه ی این گواهی به عهده خریدار است یا فروشنده و همچنین نحوه و شرائط صدور مبحث بازرسی بین المللی کالا مراجعه شود. (جهت توضیحات بیشتر به می بازرسی بین المللی کالا مراجعه شود). |

ج – گواهی های بهداشتی

حسب ماهیت بعضی از کالاها مانند غلات و یا مواد شیمیایی گواهی بهداشتی کالا توسط مراجع ذیربط دولتی مانند وزارت کشاورزی و مؤسسات کشاورزی و استاندارد جهانی و یا مؤسسات مورد توافق خریدار و فروشنده صادر می گردد. اهمیت صدور چنین گواهی هایی نیاز به توضیح ندارد.

به هر حال چنانچه از نظر خریدار صدور چنین گواهی ضرورت داشته باشد باید که در قرارداد و شرائط اعتبار صدور این گواهی به همراه مرجع صادر کننده مربوطه از فروشنده درخواست شود.

در اینصورت فروشنده موظف است این گواهی را تهیه و ضمیمه اسناد تسلیمی به بانک نماید.

د- گواهی های عمر کشتی و گواهی قابلیت دریانوردی کشتی

در قراردادهائی که حمل کالا با کشتی صورت می پذیرد جهت اطمینان از سلامت سفر کشتی که کالا را حمل می نماید معمولا خریدار در قرارداد و یا در اعتبار اسنادی خواهان صدور چنین گواهی هائی می باشد.

صدور گواهی عمر کشتی معمولا توسط شرکت های حمل و نقل صورت می پذیرد و نشان دهنده سال ساخت کشتی و عمر کشتی مربوطه می باشد.

توضیح آنکه هرچه عمر کشتی جوانتر باشد سلامت سفر آن تضمین شده در است معمولا عمر کشتی ها نباشد بیشتر از پانزده سال باشد و چنانچه عمر کی بیش از پانزده سال باشد به ازاء هر سال عمر بیشتر بیمه کننده کالا توسط شر بیمه جریمه می گردد و خطر ریسک بیشتر خواهد شد. تا سن ۲۰ سال در مو کشتی در تجارت بین الملل رواج دارد لکن از سن ۲۰ سال به بالا کشتی عمر مناسب جهت حمل کالا را ندارد.

گواهی قابلیت دریانوردی کشتی Seaworthiness و درجه طبقه بندی Classification توسط مؤسسات بین المللی معتبر صادر می گردد و یا توسط شرکت حمل و نقل صادر و مورد گواهی مؤسسات فوق قرار می گیرد.

چنانچه کشتی فاقد چنین گواهی بوده و یا توسط مؤسسات غیر معتبر صادر شود خریدار و یا شرکت بیمه کننده کالا دچار مشکلاتی می گردد اگر چه کنوانسیونهای حمل و نقل دریائی حمل کننده کالا را موظف به آماده سازی کشتی جهت دریانوردی نموده است، در این صورت در محمولات بزرگ لازم است خود خریدار نیز دقت کافی را مبذول نماید.

و خدمات پس از فروش و آموزش Aner Sale Senice

چنانچه موضوع قرارداد از جمله کالاهایی ست که نیاز به خدمات پس از فروش و یا نصب و راه اندازی دارد باید که کیفیت آن و مهلت و هزینه آن در قرارداد طرح و قید گردد.

این مطلب به ویژه برای خریدار حائز اهمیت است. در حال حاضر براساس مقررات کشور فروشندگانی که دارای نماینده فعال خدمات پس از فروش در ایران نیستند خرید از آنها با محدودیت هایی روبروست. مسئله نصب و راه اندازی دستگاه ها و آموزش لازم و تأمین قطعات مورد لزوم برای خریدار اهمیت فراوانی دارد فلذا باید این مسئله در قرارداد مورد توجه قرار گیرد.

شرائط مخصوص or Other Terms  Special Terms 

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ