جابجایی ۶.۴ میلیون تن بار در منطقه یزد از طریق ناوگان ریلی
جابجایی ۶.۴ میلیون تن بار در منطقه یزد از طریق ناوگان ریلی
صنعت حمل و نقل آنلاین: عملکرد ناوگان حمل‌ونقل ریلی حاکی از آن است که بیشترین میزان بار جابجا شده توسط این ناوگان در منطقه یزد و با رقم ۶.۴ میلیون تن بوده است.

صنعت حمل و نقل آنلاین: عملکرد ناوگان حمل‌ونقل ریلی حاکی از آن است که بیشترین میزان بار جابجا شده توسط این ناوگان در منطقه یزد و با رقم ۶.۴ میلیون تن بوده است.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، ناوگان ریلی در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری به میزان ۲۹.۷ میلیون تن بار جابجا کرد و بیشترین جابجایی بار از طریق ناوگان ریلی طی این مدت در منطقه یزد و به میزان ۶.۴ میلیون تن بوده است.

همچنین منطقه زاگرس با جابجایی ۹۴ هزار تن بار در این مدت،‌ کمترین حمل بار ریلی را به ثبت رسانده است.

 

لزوم توجه به حمل و نقل ریلی

ارزیابی کارایی خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری

 

بر اساس این گزارش، منطقه خراسان دارای بیشترین میزان ترانزیت در ۸ ماهه سال جاری بوده که این میزان به ۵۱۳ هزار تن رسیده است.

کمترین ترانزیت ریلی در این مدت به میزان ۵ هزار تن و در منطقه شمال شرق۲ به ثبت رسیده است.

عملکرد ناوگان ریلی حاکی از جابجایی ۶.۴ میلیون نفر مسافر در منطقه تهران است که به این ترتیب این منطقه بیشترین جابجایی مسافر را در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری داشته و کمترین میزان جابجایی مسافر نیز در منطقه جنوب شرق و به میزان ۷۳ هزار نفر بوده است.

  • ۹۳۹ هزار تن ترانزیت ریلی در ۸ ماه سال جاری

گفتنی است میزان ترانزیت توسط بخش ریلی در ۸ ماه گذشته سال جاری به ۹۳۹ هزار تن رسید و ناوگان ریلی در این مدت ۲۹.۷ میلیون تن بار را جابجا کرد.

همچنین تعداد ۱۹.۵ میلیون نفر مسافر در ۸ ماهه سال جاری با قطار سفر کردند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۷ میلیون نفر بود.

به عبارتی حمل ریلی مسافر در سال جاری با ۵۴درصد رشد همراه شده است.

بیشترین تعداد مسافر جابجا شده توسط ناوگان ریلی در مدت ۸ ماهه، طی سال ۹۸ رخ داده که معادل ۱۹.۱ میلیون نفر بوده است، بنابراین حمل و نقل ریلی در جابجایی مسافر طی ۸ ماهه ابتدای امسال رکورد زده و با ۲ درصد افزایش نسبت به بیشترین آمار سال‌های گذشته همراه شده است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی