تعطیلی آزمایشی دو روزه باند ۲۹ چپ مهرآباد
تعطیلی آزمایشی دو روزه باند ۲۹ چپ مهرآباد
صنعت حمل ونقل آنلاین: مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، امیر مکری با بیان اینکه باند ۲۹ چپ مهرآباد برای بسته شدن آزمایشی دو روزه برنامه‌ریزی شده است، گفت: ارزیابی نتایج این دو روز برای اجرای بهسازی باند استفاده می‌شود.

صنعت حمل ونقل آنلاین: مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، امیر مکری با بیان اینکه باند ۲۹ چپ مهرآباد برای بسته شدن آزمایشی دو روزه برنامه‌ریزی شده است، گفت: ارزیابی نتایج این دو روز برای اجرای بهسازی باند استفاده می‌شود.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به طرح بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد گفت: باند ۲۹ چپ از هشتم خرداد به مدت دو روز با صدور یک نوتام (اطلاعیه هوانوردی) بسته اعلام و عملیات پروازی در فرودگاه مهرآباد روی باند۲۹ راست انجام می‌شود.

امیرمکری ادامه داد:  با ارزیابی نتایج این دو روز  برای ادامه پروژه برنامه‌ریزی و بهسازی باند ۲۹ چپ آغاز می‌شود.

مکری سپس به نصب سامانه کمک ناوبری ILS برای باند ۲۹ راست فرودگاه مهرآباد اشاره کرد و گفت: سامانه ILS این باند در حال نصب است که طبق برنامه زمان بندی حداکثر ظرف یک ماه آینده این سامانه نصب می‌شود و  مورد وارسی هواپیمای فلایت چک قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران  گفت: عمده ILS های فرودگاهی کشورمان که در سالهای اخیر خریداری شده، دارای قابلیت بهره‌برداری در سطحCAT II هستند، البته باید سایر تجهیزات موردنیاز را بر روی باند ایجاد تا از این امکان بهره‌برداری شود.

  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین