الهام زرقانی شیراز

الهام زرقانی شیراز

الهام زرقانی شیراز خبرنگار گروه رسانه‌ای ترابر " صنعت حمل و نقل آنلاین- ماهنامه صنعت حمل و نقل- ماهنامه سفر و Explore Iran "

الزام بازرسی‌ها برای حمایت از حقوق مصرف کننده در خصوص عدم رعایت مقررات نرخی

صنعت حمل و نقل آنلاین: كاپيتان محمدي بخش در اين نامه به تخلف برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده بلیت در فضای مجازی خارج از نرخ‌های تعیین شده اشاره و تاکید کرد، طبق بررسی‌ها، عمده تخلفات صورت گرفته بر اثر سوء رفتار کانال‌ها و سایت‌های فروش بصورت مجازی است که معرفی چند نمونه از این سایت‌های متخلف به مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات، مانع از ادامه تخلفات بی‌شمار این سایت‌ها نشد و هر کدام از سایت‌ها به محض انسداد، با دامنه جدید(Domain) و در مدت زمانی بسیار کوتاه فعالیت خود را ادامه دادند.

برخوردهای سازمان هواپيمايي كشوري با متخلفان در چارچوب شرح وظایف و اختیارات آن بیشتر معطوف به جنبه‌های مخاطره انگیز ایمنی پروازهاست و برخوردهای تعزیراتی مشتمل بر موارد مربوط به عدم رعایت مقررات نرخی در حوزه اختیار عمل آن مرجع است، بنابراين از سازمان تعزيرات حكومتي درخواست شده با توجه به آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بازرسی‌های لازم توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام شود.

لزوم انجام گشت‌هاي مشترك و حمايت سازمان هواپيمايي كشوري از رعايت قوانين در حوزه فروش بليت هواپيما، از موضوعات مورد تاكيد در اين نامه به شمار مي‌رود.

مطالب رپورتاژ