اعمال محدودیت برای شرکت‌های خارجی در اروپا
اعمال محدودیت برای شرکت‌های خارجی در اروپا
صنعت حمل و نقل آنلاین: طرح جدید معاون ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا شرکت‌های چینی فعال در اتحادیه اروپا را مورد هدف قرار داده است.

صنعت حمل و نقل آنلاین: طرح جدید معاون ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا شرکت‌های چینی فعال در اتحادیه اروپا را مورد هدف قرار داده است.

کمیسیون اروپا توصیه‌هایی برای جلوگیری از خرید شرکت‌های تجاری اتحادیه اروپا از سوی شرکت‌هایی که از کشورهای خارج پشتیبانی می‌شوند، ارائه کرد. این طرح شامل خرید شرکت‌های تجاری ـ صنعتی اتحادیه اروپا توسط شرکت‌هایی است که از خارج به‌صورت سرمایه‌ای شناسایی می‌شوند و در اغلب مناقصات و مزایدات وارد عمل می‌گردند.

این خبر از سوی وستاگر معاون ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا مطرح شد و در روزنامه‌های اقتصادی ترکیه انعکاس گسترده داشت. او گفت: این پیشنهاد و طرح برای جلوگیری از مختل شدن بازار اروپا است و اضافه کرد: در سال ۲۰۱۹ بیشتر از ۷ تریلیون یورو در اروپا سرمایه‌گذاری مسقیم صورت گرفته است.

وستاگر گفت: فضای سرمایه‌گذاری اروپا از نوآوری و اشتغال حمایت می‌کند ولی این به آن معنی نیست که اگر در خانه خود را روی میهمان باز می‌کنید، انتظار است که میهمان به چیدمان خانه و مبلمان و وسایل با احترام نگاه کند و بدون اجازه دست به ترکیب کاری که در چارچوب خانه است نزند.

او گفت شرکت‌های خارجی باید از قوانین خانه ما تبعیت کنند.

دکتر سیدجلال ابراهیمی رئیس خانه اقتصاد و تجارت کشورهای هم‌مرز نیز در همین رابطه گفت: تاکنون شرکت‌های خارجی می‌توانستند در اروپا از یارانه‌های خارجی استفاده کنند و مشاغلی را که نیاز آن‌ها است خریداری کنند و با پشتیبانی منابع مالی کشور خودشان یا منابع مالی خارجی در مناقصات شرکت کنند. این امر باعث می‌شد شرکت‌های خارجی قیمت‌های کمی در مناقصات پیشنهاد کنند و رقبای منطقه‌ای را از گردونه معاملات خارج کنند.

گفته می‌شود وستاگر بر این طرح پافشاری می‌کند چون خیلی از شرکت‌ها از این حمایت‌ها برخوردار نیستند در نتیجه کارگران واحدهای تابعه شرکت‌هایی که از مزایای اخذ یارانه برخوردار نیستند از گردونه خارج می‌شوند.

معاون کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید می‌کند با آیین‌نامه جدید شرکت‌هایی که از سوی کشورهای خارج و یا عوامل خارج پشتیبان مالی می‌شوند باید از خرید شرکت‌های اروپایی منع شوند و یا در چارچوب معاملات بر اساس معیارها و قوانین اتحادیه اروپا حرکت کنند.

وستاگر معتقد است به‌عنوان کمیسیون اروپا آن‌ها مجاز هستند منابع خرید و یا سهامداران جدید شرکت‌های خریدار موسسات تولیدی، صنعتی، بازرگانی و شرکت‌های مورد خرید آن‌ها را مورد بررسی یا مورد بازرسی قرار دهند.

دکتر ابراهیمی گفت: طبق طرح جدید ارائه شده از سوی وستاگر، در مرحله اول شرکت‌هایی که ۵۰۰ میلیون یورو گردش مالی دارند و شرکت‌هایی که با حمایت مالی ۵۰ میلیون یورویی در مناقصات شرکت می‌کنند بالاخص در حوزه حمل و نقل و مخابرات مورد بررسی و بازبینی قرار خواهند گرفت.

گفته می‌شود این طرح شرکت‌های چینی فعال در اروپا را مورد هدف قرار داده است.

طرح ارائه شده برای اجرا باید به تصویب کشورهای عضو پارلمان اروپا برسد.

  • منبع خبر : خانه اقتصاد و تجارت کشورهای هم‌مرز