استفاده دو هزار و ۵۰۲ دوچرخه سوار از مترو در سال ۹۹
استفاده دو هزار و ۵۰۲ دوچرخه سوار از مترو در سال ۹۹
صنعت حمل و نقل آنلاین: مشاور مديرعامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: ۲هزار و ۵۰۲ نفر دوچرخه سوار از فروردین ماه سال۹۹ تا پايان اسفندماه ۹۹ با مترو تردد كرده اند.

صنعت حمل و نقل آنلاین: مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: ۲هزار و ۵۰۲ نفر دوچرخه سوار از فروردین ماه سال۹۹ تا پایان اسفندماه ۹۹ با مترو تردد کرده اند.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه محسن محمدیان افزود: سال گذشته بیشترین آمار استفاده ســفر ترکیبی مترو و دوچرخه به ترتیب در خردادماه  ۷۰۰و تیرماه ۵۶۲ دوچرخه سوار بوده است.
وی با اشاره به اینکه در ۳ ماهه ابتدایی سال نود و هشت، ۴هزار و ۲۹۸ دوچرخه سوار از مترو استفاده کردند، گفت: در ۳ ماه ابتدایی سال نود و نه،  ۸۷۳ نفر از ســفر ترکیبی مترو و دوچرخه استفاده کردند.
محمدیان افزود: در ۳ ماهه آخرسال۹۸ نیز هزار و ۶۱۶ دوچرخه سوار از مترو اســتفاده کردند و ۳ ماهه آخر سال نود و نه نیز به ۴۱۰ نفر رسید. و کمترین آمار ســفر با دوچرخه به ترتیب در فروردین ماه ۵۳ نفر، شهریورماه ۱۵۳ و مردادماه ۲۱۷ نفر به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه خط ۵ متروی تهران دسترسی راحت تر به بوستان چیتگر را مهیا کرده گفت: بیشترین آمار ســفر با دوچرخه در خط ۵ متروی تهران و حومه به ثبت رسیده است و بعد از آن به ترتیب خط ۳ متروی تهران به دلیل دسترسی به بوستان ولایت و خط ۲ به دلیل داشتن تقاطع با خط ۵ بیشترین آمار سفر با دوچرخه را طی ۷ ماه گذشته داشتند.

  • منبع خبر : ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروی تهران و حومه