تعیین نرخ‌ بلیت پروازهای داخلی بر اساس نرخ دلار
تعیین نرخ‌ بلیت پروازهای داخلی بر اساس نرخ دلار
صنعت حمل و نقل آنلاین: دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران مقصود اسعدی سامانی نرخ جدید بلیت هواپیما را بر اساس دلار ۲۷ هزار تومانی اعلام کرده است

صنعت حمل و نقل آنلاین: دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران مقصود اسعدی سامانی نرخ جدید بلیت هواپیما را بر اساس دلار ۲۷ هزار تومانی اعلام کرده است.
مقصود اسعدی سامانی در خصوص ارتباط تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ بلیت پروازهای داخلی آزادسازی شده است لذا شرکت های هواپیمایی برای تطبیق با وضعیت حمل و نقل هوایی اقدام به نرخ گذاری قیمت بلیت هواپیما می کنند.

قیمت گذاری جدید توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی

وی به صراحت بیان کرد: نرخ کنونی بلیت هواپیما بر اساس دلار ۱۱ هزار تومانی تعیین شده از سوی دیگر بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا از اول آبان ماه شرکت‌های هواپیمایی باید به حداکثر از ۶۰ درصد ظرفیت صندلی‌های خود استفاده کنند، این مسئله به همراه نرخ دلار ۲۷ هزار تومانی باعث شده تا قیمت گذاری جدید توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی انجام شود.

امکان شیوع ویروس کرونا در داخل هواپیما وجود ندارد

مقصود اسعدی سامانی در ادامه بیان کرد: در جلسات با ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بارها تاکید کردیم امکان شیوع ویروس کرونا در داخل هواپیما با توجه به تمهیدات انجام شده وجود ندارد اما با این وجود از اول آبان ماه ۹۹ باید با ۶۰ درصد ظرفیت خود اقدام به مسافر گیری کنند.

  • نویسنده : الهام زرقانی
  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین