آخرین اخطار به دو شرکت هواپیمایی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری
آخرین اخطار به دو شرکت هواپیمایی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری
صنعت حمل و نقل آنلاین: در راستاي ضرورت اجراي مقررات ابلاغي سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص رعايت کامل کليه پروتکل هاي بهداشتي در پرواز ها و گزارش وزارت بهداشت مبنی بر شکایت مسافرین از پروازهای دو شرکت هواپیمایی و با توجه به تذکرات سازمان، آخرین اخطار به این شرکت‌ها ابلاغ شد

صنعت حمل و نقل آنلاین: در راستای ضرورت اجرای مقررات ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص رعایت کامل کلیه پروتکل های بهداشتی در پرواز ها و گزارش وزارت بهداشت مبنی بر شکایت مسافرین از پروازهای دو شرکت هواپیمایی و با توجه به تذکرات سازمان، آخرین اخطار به این شرکت‌ها ابلاغ شد.

لازم به ذکر است; در صورت استمرار عدم رعایت مقررات ابلاغی مندرج در شیوه‌نامه ۱۹۰۰ سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن لغو کلیه مجوزهای پروازی، نسبت به ارجاع تخلفات شرکت‌های مذکور به مقام قضایی اقدام خواهد شد.

  • نویسنده : الهام زرقانی
  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل آنلاین