شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰
تعریف بازرسی بین المللی کالا / کنترل در بازرسی کالا ۱۰ آذر ۱۳۹۹

تعریف بازرسی بین المللی کالا / کنترل در بازرسی کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: الف – بازرسی کالا دارای دو معنای مختلف است: ۱- به معنای عام ۲- به معنای خاص ١-بازرسی کالا به معنای عام عبارت است از نظارت کمی و کیفی کالا توسط مرجعی که مورد توافق […]

خسارات مشترک (زیان همکانی) General average / ضوابط خسارت مشترک ۱۰ آذر ۱۳۹۹

خسارات مشترک (زیان همکانی) General average / ضوابط خسارت مشترک

  منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: خسارات مشترک General average یا زیان همگانی، خسارت عمدی است که برای حفظ منافع کلیه طرفهای دیگر و ذینفع در یک سفر دریائی به کالا وارد می گردد. زیان همگانی ممکن است منجر به […]

موارد عدم پوشش در کلوز‌A،B / شرایط تدارک خسارت توسط شرکتهای بیمه ۱۰ آذر ۱۳۹۹

موارد عدم پوشش در کلوز‌A،B / شرایط تدارک خسارت توسط شرکتهای بیمه

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی موارد عدم پوشش در کلوز‌A , B ج – بیمه نامه کلوز A – پوشش خطرات – از بین رفتن کامل مورد بیمه نامه اعم از واقعی یا فرضی یا حکمی… و ۲ از بین رفتن کامل هر بسته ٣-خسارات […]

بیمه باربری در مقررات اتاق بازرگانی بین الملل/ خسارات ناشی از زیان همگانی ۱۰ آذر ۱۳۹۹

بیمه باربری در مقررات اتاق بازرگانی بین الملل/ خسارات ناشی از زیان همگانی

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی بیمه باربری در مقررات اتاق بازرگانی بین الملل نشریه ۶۰۰ صنعت حمل و نقل آنلاین: یکی از اسنادی که در مقررات متحدالشکل فوق مورد توجه بوده است سند بیمه است. بطور کلی اصول ذیل را می توان از مقررات فوق […]

بیمه باربری کلوز A / اصل جبران خسارت ۱۰ آذر ۱۳۹۹

بیمه باربری کلوز A / اصل جبران خسارت

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: این نوع بیمه‌نامه شکل تکامل‌یافته و کامل‌تر کلوز B می‌باشد و تمام خساراتی را که به دلائلی ممکن است به کالا در حین حمل و نقل وارد شود (اعم از کلی و جزئی) بدون کسر […]

انواع بیمه‌نامه‌های رایج در تجارت خارجی/ بیمه‌نامه باربری کلوز B ۱۰ آذر ۱۳۹۹

انواع بیمه‌نامه‌های رایج در تجارت خارجی/ بیمه‌نامه باربری کلوز B

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی   بیمه‌نامه باربری کلوز (بدون پوشش خسارات جزئی یا خاص) صنعت حمل و نقل آنلاین: در این نوع بیمه نامه بیمه گر (شرکت بیمه) تعهد و مسئولیتی در مورد جبران خسارات جزئی که به کالا وارد آمده است ندارد، مگر […]

ماهیت حقوقی عقد بیمه باربری ۰۸ آذر ۱۳۹۹

ماهیت حقوقی عقد بیمه باربری

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: گفته شد بیمه باربری قراردادیست که به موجب آن یک طرف تعهد می نماید در ازاء دریافت حق بیمه، در صورتیکه کالای طرف مقابل در مسیر حمل تا مقصد نهائی خسارتی ببیند نسبت به جبران […]

تعریف بیمه باربری Insurance ۰۸ آذر ۱۳۹۹

تعریف بیمه باربری Insurance

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: بیمه عقدی‌ست که به موجب آن یک طرف تعهد می کند (معمولا شرکتهای بیمه که به بیمه گر معروف هستند) در ازاء دریافت وجه یا وجوهی (حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت […]

ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران ۰۸ آذر ۱۳۹۹

ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: در باب ماهیت ضمان و مسئولیت تضامنی میان قانون مدنی و قانون تجارت ایران تفاوت وجود دارد و ماهیت ضمان مدنی و ضمان تجاری متفاوت ارزیابی شده است. شاید دلیل این تفاوت این باشد که […]

ضمانت نامه به منظور استرداد پیش پرداخت ۰۸ آذر ۱۳۹۹

ضمانت نامه به منظور استرداد پیش پرداخت

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی صنعت حمل و نقل آنلاین: ضمانت نامه به منظور استرداد پیش پرداخت Letter Of Guarantee for advance payment معمولا در مواردی بکار می رود که به موجب قرارداد و یا شرائط اعتبار خریدار ملزم به پرداخت درصدی از مبلغ قرارداد […]