۵۰ میلیون لیتر، میزان مصرف سوخت روزانه حمل‌ونقل درون شهری، برون شهری و راه‌آهن
۵۰ میلیون لیتر، میزان مصرف سوخت روزانه حمل‌ونقل درون شهری، برون شهری و راه‌آهن

شهرام آدم نژاد در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته؛۵۰ میلیون لیتر، میزان مصرف سوخت روزانه حمل‌ونقل درون شهری، برون شهری و راه‌آهن است.  

شهرام آدم نژاد در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته؛۵۰ میلیون لیتر، میزان مصرف سوخت روزانه حمل‌ونقل درون شهری، برون شهری و راه‌آهن است.

به گزارش خبرنگار ماهنامه صنعت حمل‌و نقل، شهرام آدم نژاد در حاشیه برگزاری نمایشگاه حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران گفت:سعی می کنیم ماهیت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را به عنوان شرکت مادر و در بعد نظارتی ارتقا دهیم و در این باره به هیئت دولت پیشنهاداتی ارائه شده است، اوایل امسال خیلی از پروژه‌های عمرانی درگیر سیل شدند و به نظر می‌رسد شرکتی برای نظارت بر پروژه‌های عمرانی نیاز داریم. در این راستا از هیئت وزیران برای تغییر در این شرکت درخواست داده‌ایم.

وی در خصوص کارهای انجام شده درحوزه دیپلماسی حمل‌و‌نقل گفت: در حوزه دیپلماسی حمل و نقل یک سری کارها آغاز شده است که اولین آن این بوده با هر کشور ارتباط حمل و نقل کتابچه از راهبرد ارتباطات با کشور مذکور تهیه شده است. هم اکنون این کار برای ۲۷ کشور که با آنها ارتباطات زیادی داشتیم، انجام شده است.

گازوئیل سوخت عمده مصرفی حمل‌و‌نقل جاده‌ای برون شهری بار و مسافر

وی در خصوص گرانی سوخت گفت:گازوئیل سوخت عمده مصرفی حمل‌و‌نقل جاده‌ای برون شهری بار و مسافر است که پس از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین،  تغییرات محسوسی در حوزه قیمت داده نشد و دلیلی برای این کار نداشتیم. به گفته وی، بخشی زیادی از بودجه ۹۹ وزارت راه بر اساس طرح جامع حمل‌و‌نقل تدوین شده و طرح جامع حمل‌ونقل در دستور کار ارتقا و به روز رسانی قرار دارد.

میزان مصرف سوخت روزانه حمل‌ونقل درون شهری، برون شهری و راه‌آهن

آدم نژاد در خصوص میزان مصرف سوخت روزانه حمل‌ونقل درون شهری، برون شهری و راه‌آهن گفت: میزان مصرف سوخت روزانه حمل‌ونقل درون شهری، برون شهری و راه‌آهن ۵۰ میلیون لیتر است. در شرایط درست باید روزانه ۴۰ میلیون لیتر مصرف کنیم، در این راستا نظام توزیع کشور باید اصلاح شود، ناوگان با ظرفیت کامل تردد کند و  سیستم موتوری وسایل نقلیه خوب باشد.اکنون در حال تدوین راهبرد برای کاهش ۱۰ میلیون لیتری هستیم و در ستاد سوخت جلساتی در این باره برگزار شده است.

بخشی از حقوق مسافر مبتنی بر حقوق واقعی مسافران نیست

وی گفت:سعی می کنیم تمام مسافران حداقل‌های حقوق مسافر را بدانند، البته برخی مواقع باید حقوق مسافر را اصلاح کنیم و بخشی از حقوق مسافر مبتنی بر حقوق واقعی مسافران نیست.