گواهی مبدا ساخت کالا Certificate Of Ongin

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: از اسناد مهم دیگری که در صحنه تجارت بین الملل رواج دارد گواهی بر ساخت است نحوه صدور این گواهی بستگی به مقررات کشور صادر کننده دارد لكن معمولا این گواهی توسط اتاق بازرگانی کشور فروشنده صادر و به گواهی کنسولیهای کشور خریدار در کشور فروشنده می رسد. این سند گواهی می نماید که کالا ساخت کشور و یا کشورهای معینی است.

گواهی فوق که مشخصات کالا و شماره اعتبار اسنادی و نام خریدار و فروشنده و نام کشور سازنده در آن درج گردیده است به ضمیمه سایر اسناد توسط فروشنده تسلیم بانک کارگزار می گردد.

 

گواهی مبدا ساخت کالا Certificate Of Ongin

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ