گردشگری می‌تواند سدشکن تحریم‌ها باشد
گردشگری می‌تواند سدشکن تحریم‌ها باشد

مرتضی قربانی دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با بیان اینکه نمی‌توان با تحریم جلوی مبادلات فرهنگی و ارتباط بین انسان‌ها را گرفت گفت: صنعت گردشگری این توانایی را دارد که سدشکن تحریم‌ها باشد و می‌توان با استفاده از این صنعت حتی جابه‌جایی‌های مالی را انجام داد. وقتی گردشگری به کشور […]

مرتضی قربانی دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با بیان اینکه نمی‌توان با تحریم جلوی مبادلات فرهنگی و ارتباط بین انسان‌ها را گرفت گفت: صنعت گردشگری این توانایی را دارد که سدشکن تحریم‌ها باشد و می‌توان با استفاده از این صنعت حتی جابه‌جایی‌های مالی را انجام داد.

وقتی گردشگری به کشور وارد می‌شود با خود ارز به همراه می‌آورد و اگر بتوانیم در جذب گردشگر خارجی موفق باشیم و تعداد گردشگران ورودی را افزایش دهیم می‌توانیم بخشی از نیازهای ارزی را تامین کنیم.

او همچنین خروج گردشگر از کشور را برای معرفی ایران به دنیا مفید دانسته و می‌گوید: باید به گردشگران ارز دولتی تعلق گیرد زیرا هر گردشگری که از کشور خارج می‌شود در کشور مقصد نقش سفیر فرهنگی را دارد و با توجه به اینکه در حال حاضر امکان آن را نداریم که در شبکه‌های تلویزیونی کشورهای خارجی برای ورود گردشگر تبلیغ کنیم و هزینه‌های آن نیز بسیار است اما گشردشگران خروجی می‌توانند از طریق ارتباط با مردم آن کشور فرهنگ و آداب ایران را برای آنها معرفی کنند و باعث شوند تا چهره‌ای که از ایران در رسانه‌های خارجی نمایش داده می‌شود تلطیف شود.