پیش بینی قیمت تمام شده در واردات

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: یکی از مسائل بسیار مهم در تجارت خارجی پیش بینی قیمت تمام شده برای واردکننده است این مطلب به لحاظ ذیل دارای اهمیت است.

1- پیش بینی نوع ارز با توجه به اختلاف تسعیر ریال آن در قیمت تمام شده بسیار مؤثر است.

کشور ما در ۳ دهه گذشته تحت تاثیر انواع نرخ ارز در تجارت خارحی بوده است لکن در حال حاضر منبع تسعیر ریال ترخ ارز شاخص نرخ بورس می باشد . در هر حال توجه به نرخ ارز و ثابت نبودن نرخ آن و کاهش و افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر یکدیگر از نکات مهم و قابل توجه برای وارد کنندگان و صادر‌کنندگان ایرانی خواهد بود.

۲- رقابت قیمت کالاهای خارجی در مقایسه با قیمت تولیدات مشابه داخلی بسیار مهم است زیرا وارد کننده باید بتواند کالا را در کشور به قیمت رقابتی به فروش برساند.

٣- رقابت قیمت خریداری شده در مقایسه با سایر منابع مشابه خارجی و قیمت کالای مشابه خارجی در کشور از اهمیت فوق العاده‌ای برای وارد کننده ایرانی برخوردار است.

۴- پیش‌بینی پارامترها و هزینه‌های موثر در قیمت تمام شده برای واردکننده، در دقت محاسبه اهمیت زیادی دارد.

در پیش‌بینی قیمت تمام شده در واردات کالا باید پارامترهای ذیل مورد محاسبه قرار گیرد:

۱- قیمت خرید کالا در محل فروشنده) معادل EXW

۲-قیمت حمل کالا تا بندر کشور مبدأ حمل (در صورت شامل بودن هزینه و بارگیری معادل FOB و در صورت شامل نبودن بارگیری معادل FAS

٣- قیمت حمل کالا از بندر مبدأ تا بندر مقصد معادل CFR

۴- هزینه بیمه بین المللی و بیمه داخلی. مجموع پارامترها معادل CFيا CP تا مقصد

۵ – حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض، هزینه‌های گمرکی (مطابق قانون امور گمرکی ایران و آئین نامه مربوطه و با استفاده از جدول تعرفه)

۶- هزینه‌های بانکی افتتاح اعتبار اسنادی و تمدید احتمالی (بسته به مدت اعتبار و تمدید آن)

۷-هزینه‌های مجوز و ثبت سفارش کالا

۸-هزینه های احتمالی تسهیلات بانکی

۹ – سود مورد انتظار با توجه به مدت سرمایه گذاری و خطر واردات

۱۰- سایر هزینه ها

 

 

پیش بینی قیمت تمام شده در واردات

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ