پروژه های عمرانی اولویت دار فرودگاهی، در راس برنامه ها قرار گیرد
پروژه های عمرانی اولویت دار فرودگاهی، در راس برنامه ها قرار گیرد

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانخطاب به مدیران ستادی و فرودگاهی کشور گفت: برای تکمیل و راه اندازی پروژه های عمرانی فرودگاه های کشور پیگیر باشند و آنها را در راس برنامه های خود قرار دهند.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خطاب به مدیران ستادی و فرودگاهی کشور گفت: برای تکمیل و راه اندازی پروژه های عمرانی فرودگاه های کشور پیگیر باشند و آنها را در راس برنامه های خود قرار دهند.

به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل به گفته خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ؛ سیاوش امیرمکری

در پایان همایش مدیران ستادی و فرودگاهی ضمن قدردانی از مدیران فرودگاه هایی که مسئول اعزام زائران حج تمتع

و همچنین زائران اربعین حسینی بودند، بیان کرد: فرودگاه ها در کنار وظایف اداری خود، موکب هایی را تشکیل دادند که موجب رضایت زائران بوده است.

همه مدیران فرودگاه ها از تخصص لازم برخوردار هستند

وی با بیان اینکه همه مدیران فرودگاه ها از تخصص لازم برخوردار هستند، افزود: مدیران به عنوان نمایندگان ما

در استان های مختلف، بایستی طبق چارچوب ها و ضوابط تعریف شده شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران حرکت کنند.

وی درباره استقرار بالگردها و اورژانس هوایی در فرودگاه ها، اظهار داشت: با توجه به همکاری فی مابین دستگاه ها

و شرکت فرودگاه ها در برخی از مناطق کشور بنا بر ضرورت امکان بالگردهای نظامی، انتظامی و اورژانس هوایی

در فرودگاه ها با رعایت ضوابط ایمنی برای پروازهای مسافری فراهم شده است.

وی براولویت قرار دادن برخی پروژه های عمرانی صنعت فرودگاهی اشاره کرد و گفت: ساخت ترمینال های جدید

تبریز، اصفهان و آبادان، نوسازی ترمینال کرمان، تکمیل ترمینال های مشهد و شیراز و باند سوم مشهد

در دستور کار قرار دارد و بایستی نسبت به تکمیل آنها پیگیر باشیم.

رییس هیات مدیره و مدیر عامل کشور تاکید کرد: تکمیل دوربین های مدار بسته، دیوارهای حفاظتی،

سنسورهای امنیتی و دستگاه های کمک بازرسی در دستور کار قرار دارد و مدیران نسبت به این موارد بایستی پیگیری جدی داشته باشند.

دومین همایش مدیران ستادی و فرودگاهی

گفتنی است؛ در دومین همایش مدیران ستادی و فرودگاهی، اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران فرودگاه ها عملکرد،

برنامه ها و اهداف خود را بیان کرده و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها نیز راهکارهای لازم را در جهت بهبود عملکردهای آنان ارائه داد.

بر این اساس عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی نیز از تفویض اختیار به مدیران فرودگاهی در راستای

چابکسازی شرکت فرودگاه ها خبر داد و بر ضرورت فراهم شدن ابزارهای رقابت در بازارهای هوانوردی تاکید کرد.

عضو هیات مدیره و راهبر امور توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

به تشریح برنامه ها و اقدامات شرکت در توسعه هوانوردی عمومی پرداخت.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی دریافت سند مالکیت برای ۳۷ هزار هکتار از اراضی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاهها را مورد توجه قرار داد.