مدیرعامل شرکت واسپاری حکمت ایرانیان

نوسازی ناوگان فرسوده، ضرورتی اجتناب ناپذیر فارغ از جذابیت

مدیرعامل شرکت واسپاری حکمت ایرانیان تاکید کرد:

نوسازی ناوگان فرسوده، ضرورتی اجتناب ناپذیر فارغ از جذابیت

آلودگی هوارا می توان مهم ترین دلیل نوسازی ناوگان فرسوده حمل ونقل جاده ای دانست. زیرا یکی از عوامل اصلی آلودگی ، فرسوده بودن خودرو های ناوگان جاده ای است.

به نظر می رسد نوسازی ناوگان جاده ای از مهم ترین اموری است که باید در اولویت برنامه های مسئولان قرار بگیرد. شرکت واسپاری حکمت ایرانیان از جمله شرکت هایی است که در مدت کوتاه فعالیت خود برای نوسازی ناوگان جاده ای قدم های قابل توجهی برداشته است.

به همین منظورپای صحبت های مهندس یوسف حسین نژاد مدیرعامل این شرکت نشستیم که خوانندگان محترم می توانند مشروح سخنان وی را در شماره 362 ماهنامه صنعت حمل ونقل مطالعه کنند.

مطالب رپورتاژ