مقررات یکنواخت تجارت بین الملل – اینکوترمز

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین:  این مقررات برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ توسط اتاق بازرگانی بین الملل یکنواخت و منتشر گردیده است و تاکنون چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته که آخرین تغییر آن در حال حاضر در سال ۲۰۰۰ میلادی انجام شد که به اینکوترمز ۲۰۰۰ معروف است. بدینوسیله یکی دیگر از نگرانی‌های مهم خریدار و فروشنده در تجارت بین الملل که تفکیک مسئولیت و هزینه می باشد نیز تا حدی از حالت ابهام و عرف‌های مختلف خارج و یکنواخت و رفع گردیده است.

اینکوترمز به صحنه انتقال خطر و مسئولیت و هزینه توجه دارد و فقط در مورد خرید و فروش کالا جاری می باشد (تفکیک مسئولیت خریدار و فروشنده در قراردادهای خدمات از عهده اینکوترمز خارج می باشد)

اینکوترمز ۲۰۰۰ براساس ۱۳ مفهوم و شرط پایه ریزی شده است که در گروههای (شامل Exw) و F شامل ( FCA

– FOB – FAS و X شامل CIF CFR – CIP – CPT و D (شامل DDP – DDU – DEQ – DES – DAF) تقسیم بندی گردیده است. کمترین وظیفه و مسئولیت برای فروشنده در مفهوم EXW و بیشترین آن در مفهوم DDP پیش بینی گردیده است و متقابلا بیشترین وظیفه و مسئولیت برای خریدار در مفهوم EXW و کمترین آن در مفهوم DDP وجود دارد.

مقررات یکنواخت تجارت بین الملل – اینکوترمز

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ