معرفی ایران به عنوان کشور برتر در بخش‌های ملی انجمن جهانی زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل آبی
معرفی ایران به عنوان کشور برتر در بخش‌های ملی انجمن جهانی زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل آبی

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در تازه ترین ارزیابی انجمن جهانی پیانک (قدیمی ترین انجمن دریایی در جهان) ایران به عنوان یکی از کشورهای برتر در بخش های ملی انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی معرفی شد.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در تازه ترین ارزیابی انجمن جهانی پیانک (قدیمی ترین انجمن دریایی در جهان) ایران
به عنوان یکی از کشورهای برتر در بخش های ملی انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی معرفی شد.
به گزارش ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از پایگاه خبری سازمان بنادرو دریانوردی حمید خلیلی با اعلام این خبر، افزود:
در هشتاد و دومین اجلاس پیانک ، که در تاریخ ۸ مهرماه ٩٨ در شهر لیون فرانسه برگزار شد،
با توجه به فعالیت های گسترده و شاخص بخش ملی پیانک ایران و حضور فعال نمایندگان کشور
در عرصه های علمی و تخصصی مربوط به انجمن، جمهوری اسلامی ایران در کنار کشورهایی چون
اسپانیا، بلژیک، استرالیا، ژاپن، نروژ، فنلاند و آرژانتین به عنوان بهترین بخش های ملی انجمن جهانی پیانک معرفی شد.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر اظهار داشت:  انجمن جهانی زیر ساخت های حمل و نقل آبی (PIANC)
یک انجمن تخصصی غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که به عنوان قدیمی ترین
انجمن دریایی در سال ۱۸۸۵ در کشور بلژیک تأسیس شده است.
 وی خاطرنشان کرد: این انجمن با بیش از ۲۵۰۰ عضو حقیقی، حقوقی و واجد شرایط در ۶۵ کشور ،
مرجعیت علمی و ترویج علوم حمل و نقل آبی از طریق تهیه گزارش های تخصصی در سطح آیین نامه
و دستورالعمل های اجرایی را دستور کار خود قرار داده و مهم ترین اهداف آن،
ارتقای دانش علمی و فنی در زمینه زیرساخت های حمل و نقل آبی قلمداد می شود.
شایان ذکر است، پیش تر نیز بخش قابل توجهی از کتاب سال ۲۰۱۸ انجمن جهانی پیانک،
به فعالیت های بخش ملی پیانک ایران و برگزاری همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS۲۰۱۸) اختصاص یافته بود.