معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی: پیشنهادات ویژه برای کاهش ماندگاری کالاها در بنادر کشور
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی: پیشنهادات ویژه برای کاهش ماندگاری کالاها در بنادر کشور

معاون امور‌بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهادات مختلف و ویژه‌ای را به‌ منظور کاهش مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور ارائه کرد.

معاون امور‌بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهادات مختلف و ویژه‌ای را به‌ منظور کاهش مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور ارائه کرد.

کاهش ماندگاری کالاها در بنادر ایران

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، فرهاد منتصر کوهساری، ضمن ارائه پیشنهاداتی موثر در کاهش ماندگاری کالاها در بنادر ایران، اظهار کرد:

هماهنگی بین دستگاه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و نیز سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خروج هر چه سریعتر کالاهای مهلت گذشته از بنادر کشور یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید درعمل، محقق شود.

وی ادامه داد:

در عین حال مساعدت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در حل مشکلات اسنادی و تأمین ارز صاحبان کالا در بنادر جهت تسریع در فرآیند ترخیص کالا از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد.

انتقال کالا از بنادر به داخل سرزمین اصلی

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر لزوم استفاده از انبارهای تحت کلید گمرک در داخل کشور و انتقال کالا از بنادر به داخل سرزمین اصلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود در داخل کشور، به ضرورت تعیین استاندارد واحد زمان نمونه برداری توسط نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان ملی استاندارد، قرنطینه و سازمان غذا و دارو اشاره کرد. 

کوهساری با بیان اینکه الزام به نمونه برداری همزمان در حیطه تخلیه کالا از کشتی توسط نهادهای نظارتی باید مدنظر قرار گیرد، گفت:

باید کالاهای مربوط به گروه ۴ در بنادر کشور که چندین سال پس از ورود آن ها به بنادر هنوز معطل و ترخیص نشده اند، تعیین تکلیف شوند.

وی افزود:

از دیگر مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی (بررسی، نمونه برداری و آزمون) توسط ادارات کل استانی قبل از اظهار کالا در سامانه EPL گمرک برای تمامی صاحبان کالای دولتی و غیر دولتی است.

به گفته معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، مسئله مهم دیگر، الزام به استقرار دفاتر شرکت های بازرسی مورد تأیید مراجع ذیربط جهت انجام امور آزمایشگاهی و نمونه برداری تمامی کالاها از جمله کالاهای اساسی در بنادر کشور است.