معاون امور بندری سازمان بنادر: برای مدیریت آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا در بنادر استراتژی داریم
معاون امور بندری سازمان بنادر: برای مدیریت آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا در بنادر استراتژی داریم

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل ونقل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی، فرهاد منتصر کوهساری در مراسم معارفه مدیرکل جدید ترانزیت ، لجستیک و توافق نامه ها، تصریح کرد: تدوین استراتژی، مهم ترین راهبرد سازمان بنادر و دریانوردی درحوزه ترانزیت بندری و زنجیره تأمین کالا قلمداد می شود.

معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با پیچیده خواندن تاثیرات اقتصادی شیوع جهانی ویروس کرونا بر اقتصاد، تاکید کرد: برای عبور از بحران ناشی از انتشار گسترده ویروس کووید ۱۹ و جلوگیری از آسیب های جدی اقتصاد، به برنامه ریزی دقیق در حوزه های لجستیک، تعرفه گذاری و توافق نامه های بین المللی نیاز داریم.

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل ونقل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی، فرهاد منتصر کوهساری در مراسم معارفه مدیرکل جدید ترانزیت ، لجستیک و توافق نامه ها، تصریح کرد: تدوین استراتژی، مهم ترین راهبرد سازمان بنادر و دریانوردی درحوزه ترانزیت بندری و زنجیره تأمین کالا قلمداد می شود.

عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با موثر دانستن ساختار اداره کل ترانزیت، لجستیک و توافق نامه ها بر میزان رضایت مندی مشتریان و قیمت تمام شده کالا ، خاطر نشان کرد: بیش از ۱۴۸ میلیون تن کالا اعم از نفتی و غیر نفتی در بنادر کشور تخلیه و بارگیری می شود، که ارائه خدمات مطلوب بندری و پایین آوردن قیمت تمام شده کالا، مستلزم برنامه ریزی ، هدف گذاری و به کارگیری همه ظرفیت های سازمانی و برون سازمانی است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، با تاکید بر شناسایی نقاط ضعف در فرآیند تعرفه گذاری به ویژه در حوزه های سرمایه گذاری و امور بندری، اظهار داشت: برای عبور کم هزینه از شرایط تحریم و رکود ناشی از بیماری کرونا، به هم افزایی و هماهنگی با سایر ارگان های مرتبط مثل وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده نیاز داریم.
در این مراسم همچنین خسرو سرایی؛ مدیرکل جدید ترانزیت ، لجستیک و توافق نامه ها، از شناسایی تاثیرات سه عامل تحریم، کرونا و سقوط شدید بازار نفت، بر روند فعالیت سازمان بنادر در حوزه ترانزیت و لجستیک خبر داد و با حایز اهمیت خواندن موضوع تعرفه و رضایت مندی مشتریان در سازمان بنادر ، گفت: در اجرای درست این فرآیند از تمام ظرفیت های معاونت امور بندری استفاده خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: چنانچه بتوانیم یک سیستم لجستیکی( PLC) در بنادر ایجاد کنیم، قطعا قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا خواهد کرد و رضایت مشتریان لحاظ می شود.
سرایی، مدیریت صحیح بندری بر پایه یک سیستم لجستکی را بر میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در بنادر موثر دانست و گفت: در شرایط سخت فعلی، در حوزه توافق نامه ها کارهای مناسب و موثری را در دستور کار داریم.

گفتنی است، محمد راستاد؛ معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی خسرو سرایی را به عنوان “مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه ها” منصوب کرد.