حمل و نقل در لندن

لندنی ها دوچرخه را به وسایل حمل و نقل عمومی ترجیح می دهند.

حمل و نقل در لندن
حمل و نقل در لندن

به گزارش روزنامه گاردین آمار عادت های جابجایی نوع و میزان حمل و نقل در لندن در حال تغییر است.

طبق این تحقیق، زیرساخت هایی که لازمه دوچرخه سواری هستند در لندن بهتر شده است و لندنی ها نیز رغبت بیشتری به دوچرخه سواری برای گذار از مناطق شلوغ لندن نشان می دهند. به طوریکه سالانه 5% به آمار دوچرخه سواران این شهر اضافه می شود.

آمارها حاکی از آن است که اکثر دوجرخه سواران کسانی هستند که رفت و آمد روزانه دارند و قبلا حداقل 5 بار در هفته از وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و مترو استفاده می کردند. در واقع لندنی ها از شلوغی بیش از حد مترو بیشتر شکایت دارند تا اتوبوس ها و به فکر نوع دیگری از حمل و نقل برای رفت و آمد روزانه خود هستند. هر چند که لندن از رقم 400.000 دوچرخه سوار در سال 2005 به 600.000 مسافر در 2014 رسیده است، باز هم دوچرخه سواران تنها 2% از میزان آمد و شد روزانه این شهر را نسبت به دیگر وسایل حمل و نقل به خود اختصاص می دهند.

لندنی ها دوچرخه را به وسایل حمل و نقل عمومی ترجیح می دهند.

حمل و نقل در لندن

فهرست مطالب

مطالب رپورتاژ