لغو محدودیت های تردد از ازبکستان برای کامیون های ایرانی
لغو محدودیت های تردد از ازبکستان برای کامیون های ایرانی

رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان اعلام کرد: محدودیت های حمل و نقلی کشور ازبکستان برای رانندگان ایرانی ملغی شده و رانندگان با رعایت کامل و دقیق موازین بهداشتی می توانند به آن کشور تردد داشته باشند.

رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان اعلام کرد: محدودیت های حمل و نقلی کشور ازبکستان برای رانندگان ایرانی ملغی شده و رانندگان با رعایت کامل و دقیق موازین بهداشتی می توانند به آن کشور تردد داشته باشند.

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل  “عبدالحمید قوچاقی” روز یکشنبه  گفت: براساس مصوبه کمیسیون مقابله با بحران دولت ازبکستان از این پس، توقف کامیون ها نیز در مرز نباید بیش از ۱۰ روز ادامه یابد.

به گفته وی، لغو این محدودیت ها علاوه بر ایران برای کشورهای افغانستان و ایتالیا نیز اجرا می شود.

از مجموع بیش از ۱۵ هزار راننده گلستانی حدود ۶۰ نفر در بخش حمل و نقل بین المللی فعالیت می کنند.